Dit project is afgerond

Vitale weidevogels: plakstrips meten hoeveelheid insecten

Insecten zijn belangrijk voedsel voor jonge weidevogels. Water, Land & Dijken nam daarom het initiatief om beter zicht te krijgen op de voedselbeschikbaarheid voor deze jonge vogels.

Plakstrips plaatsen

Samen met vrijwilligers hebben we de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan door plakstrips te plaatsen op percelen met verschillende beheerpakketten op twee verschillende meetmomenten. De plakstrips zijn geplaatst op de percelen van vijf leden van Water, Land & Dijken in de Zeevang en bij een lid in Enge Wormer. De resultaten zijn opgeslagen in een database.

Samenvatting

Weidevogelkuikens voeden zich de eerste weken van hun leven grotendeels met insecten. De insectenbiomassa die beschikbaar is in weilanden is dus van vitaal belang voor de overleving van de jonge vogels. Gruttokuikens bijvoorbeeld gaan actief op zoek naar bovengrondse insecten tot ze vliegvlug zijn. Daarbij is niet alleen het aantal aanwezige insecten is van belang, maar ook de grootte van de insecten. In dit project is een methodiek ontwikkeld om samen met weidevogelvrijwilligers op een laagdrempelige, efficiënte manier de insectenbiomassa in kaart te brengen. De methode maakt gebruik van gele plakvallen, die door vrijwilligers in het veld geplaatst en weggehaald worden. Vervolgens worden foto’s van de plakvallen met behulp van automatische beeldherkenning geanalyseerd. Hiermee kunnen honderden plakvallen in een handomdraai worden geanalyseerd. De analysetool telt het aantal insecten op de plakvallen, en deelt deze registreert deze in verschillende grootte klasses.

De ‘plakval methode’ is in de praktijk getest met een groep weidevogelvrijwilligers in gras-landpercelen. De percelen werden beheerd volgens verschillende beheerpakketten en bevonden zich in de Zeevang (agrarische percelen) en de Engewormerpolder (natuurpercelen). De ervaringen in dit project hebben tot een aantal interessante aanbevelingen geleid, zodat de methode ook voor andere onderzoeken toepasbaar is. De proefopzet was helaas niet toereikend om uitspraken te doen over het effect van verschillende beheerpakketten op de insectendichtheid. Daarvoor is vervolgonderzoek nodig.

Wij verwachten binnenkort een meetlat te kunnen presenteren met de eindresultaten. Hierbij bedanken we de vrijwilligers en leden die meegewerkt hebben met dit onderzoek.

Financiers

De Rabobank Waterland en Stichting Beheer Natuur en Landschap (SBNL) ondersteunden het plakstrip-onderzoek financieel.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met projectleider Els Wennekers, telefoon 0299 – 437 463. E-mailadres: e.wennekers@waterlandendijken.nl