Project

Vitale weidevogels: plakstrips meten hoeveelheid insecten

Insecten zijn belangrijk voedsel voor jonge weidevogels. Water, Land & Dijken nam daarom het initiatief om beter zicht te krijgen op de voedselbeschikbaarheid voor deze jonge vogels.

Plakstrips plaatsen

Samen met vrijwilligers hebben we de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan door plakstrips te plaatsen op percelen met verschillende beheerpakketten op twee verschillende meetmomenten. De plakstrips zijn geplaatst op de percelen van leden van Water, Land & Dijken: bij vijf leden in de Zeevang en bij een lid in Enge Wormer. De resultaten zijn opgeslagen in een database.Wij verwachten binnenkort een meetlat te kunnen presenteren met de eindresultaten. Hierbij bedanken we de vrijwilligers en leden die meegewerkt hebben met dit onderzoek. De Rabobank Waterland en Stichting Beheer Natuur en Landschap (SBNL) ondersteunen het plakstrip-onderzoek financieel.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met projectleider Els Wennekers, telefoon 0299 – 437 463. E-mailadres: e.wennekers@waterlandendijken.nl