Oproep om mee te doen aan de werkstromen

Inhoudelijk meedoen aan het gebiedsproces Oostzanerveld? Dat kan onder andere door deel te nemen aan één van de drie werkstromen.

Provincie Noord-Holland organiseert voor het Oostzanerveld werkbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten worden in verschillende groepen meerdere opgaven voor het gebied uitgewerkt. Vanaf het uitdiepen van het probleem, het bepalen van de knelpunten in het gebied, tot aan het maken van realistische oplossingen. Werkstromen bestaan uit leden van de werkgroep, experts én individuele belangstellenden. Er worden drie werkstromen opgericht, de verschillende richtingen zijn:

  • Natuur, beheer en stikstof;
  • Ecologisch en economisch duurzaam boeren;
  • Klimaatbestendig water- en bodemsysteem.

Per werkstroom gaat het om 3 bijeenkomsten van ongeveer 3 uur met tussendoor uitzoek- en leeswerk. De resultaten uit de verschillende werkstromen worden tussentijds gedeeld onder leden van de werkstromen. Dan weet iedereen wat er in de verschillende werkstromen gebeurt en is het niet nodig om aan alle werkstromen deel te nemen.

Het is van groot belang dat de beheerders vertegenwoordigd zijn in de werkstromen. Geef je daarom snel voor 20 febr. op voor een van de werkstromen! via deze link.

Op deze aanmeldpagina staat ook aanvullende informatie over deelname.