Vraag & antwoord gebiedsproces Oostzanerveld

Tijdens de informatiebijeenkomst Oostzanerveld van 23 januari jl. kwamen er vele vragen naar voren. Daarom is er een uitgebreide vraag & antwoord gemaakt met alle informatie over het gebiedsproces Oostzanerveld. Deze vindt u hier.