Dit project is afgerond

Innovatie Programma Veen (IPV): tegengaan bodemdaling

Water, Land & Dijken is samen met Landschapsbeheer Noord-Holland initiatiefnemer van het Innovatieprogramma Veenweidegebied: een experiment om 90% minder bodemdaling te realiseren bij rendabele agrarische bedrijfsvoeringen.
In 2017 zijn we gestart met de aanleg van peilgestuurde drainages, en met proefvelden voor natte teelten als lisdodde en azolla.

Meer informatie?

Alle informatie over het programma en de uitvoering vindt u op de website van het IPV. U kunt ook contact opnemen met Walter Menkveld, telefoon 0299 – 437 463. E-mailadres: w.menkveld@waterlandendijken.nl

Veel vrijwilligers helpen met het meten van de peilbuizen op twee locaties. Iedere week gaan vrijwilligers op pad om alle 150 buizen te meten . Door te meten kan goed gekeken worden naar wat de peil-gestuurde drainage nu doet in vergelijking met het referentie perceel, een gangbaar perceel. Wil je meehelpen? Kijk voor meer informatie op de website van het Innovatieprogramma veen en neem contact op met Tanja.

Gefinancierd door:

Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Gebiedscommissie Laag Holland

  • Buitenbakken voor lisdodde paludicultuur

  • Aanleg drukdrains peilgestuurde drainage natte veelteelt

  • Azolla in de binnenbakken

  • Azolla in de binnenbakken

  • Azolla