Dit project is afgerond

Kruidenrijk grasland

De agrarische collectieven in Noord-Holland stimuleren het aanleggen en beheren van kruidenrijk gras: percelen met een variatie aan grassen en kruiden. Percelen met kruidenrijk gras zijn inzetbaar voor (melk)veebedrijven en vergroten de biodiversiteit. Het gras kan er zeer verschillend uitzien, afhankelijk van de zaadbron, het beheer, de grondsoort en vochttoestand van het perceel.

De proef is uitgevoerd met een kruidenrijk weidevogelmengsel op een aantal bedrijven. Hierdoor is veel praktijkervaring opgedaan. Dit kunt u lezen in de folder Kruiden in je gras, voor koe bodem en vogels of kijk  het filmpje.

Link naar het filmpje over kruidenrijk grasland

Link naar de brochure over kruidenrijk grasland

Meer over het proefproject Kruidenrijk grasland vindt u op de website van agrarische natuurvereniging Holland Noorden.

Heeft u vragen? Neem contact op met Els Wennekers, tel. 0299-709222 of e.wennekers@waterlandendijken.nl

Kruidenrijk grasland is een samenwerkingsproject van:

Deze pilot is uitgevoerd samen met de collectieven Agrarische natuurvereniging Holland Noorden en Collectief Noord-Holland Zuid. Het project is gefinancierd door provincie Noord-Holland en liep van 2018 tot en met 2020.