Dit project is afgerond

Experiment: extensiever slootonderhoud

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is in 2016 gestart met een tweejarig experiment om agrariërs meer ervaring te laten krijgen met het niet of minder / extensiever schonen van de sloten. Water, Land & Dijken begeleidt de deelnemende agrariërs. Het project is onderdeel van het programma Ruimte voor Groei van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier.

Schoon water en biodiversiteit

De deelnemers zullen een aantal geselecteerde sloten, waar ruimte is voor groei van slootvegetatie en met behoud van de waterberging functie en waterdoorstroming, twee jaar lang minder of helemaal niet schonen . Dit komt ten goede aan de ontwikkeling van waterplanten wat weer bijdraagt aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Ook draagt het bij aan de ontwikkeling van de biodiversiteit, want gezonde sloten zijn aantrekkelijk voor insecten en vissen. Een begroeide oever geeft ook een natuurlijke bescherming tegen afkalving en uitspoeling van voedingsstoffen van het land naar het water.

Het project zal inzicht geven op de voor- en nadelen van het minder schonen van sloten en de kosten-baten voor de agrarische bedrijfsvoering. Eind 2018 wordt het experiment afgerond en gekeken naar een mogelijk vervolg.

Meer informatie?

Op de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is meer informatie te vinden over Ruimte voor Groei.

Contactpersoon bij Water, Land & Dijken is Annemarie Koelemeijer, telefoon 0299 – 437 463. E-mailadres: a.koelemeijer@waterlandendijken.nl

Gefinancierd door:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier