Project

Pilot Zuivel versterkt natuur en landschap

In 2019 is de pilot ‘Zuivel versterkt natuur en landschap’ van start gegaan. Dit is een samenwerking tussen BoerenNatuur en de Duurzame Zuivelketen.

Doel

Met de pilot ‘Zuivel versterkt natuur en landschap’ verkennen BoerenNatuur en de Duurzame Zuivelketen of het mogelijk is om de kennis en organisatie van de agrarische collectieven in te zetten voor alle melkveehouders. Dit met als doel het zichtbaar maken en versterken van natuur- en landschapsbeheer door melkveehouders. Aan de pilot doen 15 collectieven, 383 melkveehouders en vier zuivelondernemingen mee.

Landelijk dekkend registratiesysteem

Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan in de pilot besluiten BoerenNatuur en DZK of een landelijk dekkend registratiesysteem beschikbaar kan komen voor alle zuivelondernemingen en alle melkveehouders. Op basis van dit systeem kunnen vervolgens de zuivelondernemingen het natuur- en landschapsbeheer door melkveehouders stimuleren via hun duurzaamheidsprogramma’s.

Rol van Water, Land & Dijken

Water, Land & Dijken is 1 van de 15 collectieven die meewerkt aan de pilot. In het werkgebied van WLD hadden 18 melkveehouders zich aangemeld. Met name boeren die niet mee kunnen doen met agrarisch natuurbeheer hebben zich opgegeven. Tijdens keukentafelgesprekken is vastgesteld wat er op de melkveebedrijven al gebeurd qua natuur- en landschapsbeheer. Vervolgens werd er gekeken of het beheer voldoet aan een aantal vastgelegde eisen. Tijdens de gesprekken met deze agrarische bedrijven is veel kennis gedeeld over natuur- en landschapsbeheer en gekeken wat de mogelijkheden zijn om het beheer op de bedrijven te verbeteren.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project? Tessa Hoogeveen staat u graag te woord, telefoon 0299 – 437 463. E-mailadres: t.hoogeveen@waterlandendijken.nl