Project

Boerderijeducatie: de boerderij als ideaal klaslokaal!

De frisse buitenlucht snuiven, koeien melken, leren over weidevogels, het boerenleven en beleven waar het eten groeit. Boerderijeducatie is een dag belevend leren op de boerderij. Water, Land & Dijken gelooft dat zo’n dag kinderen een reëel beeld kan geven van de oorsprong van voedsel, de landbouw, de natuur en hun omgeving. We verzorgen daarom de projectorganisatie (coördinatie, communicatie, financiële administratie en fondsenwerving) van enkele boerderijeducatie-projecten.

Basisscholen kunnen naar de boerderij via:

Waarom naar de boerderij?

Boerderijeducatie biedt veel meer dan een uitje met de klas. Op een educatieboerderij komen meerdere thema’s in samenhang bij elkaar: platteland, natuur, duurzaamheid, kringloop, voedsel, milieu, cultuur, water, zorg, beheer etc. De kinderen steken hun handen uit de mouwen op een educatieboerderij, mogen zelf proeven, ruiken, onderzoeken, ontdekken, ervaren en beleven, wat leidt tot kennis, bewustwording en waardering.

Gecertificeerde boerderijen

Alle educatieboerderijen zijn gecertificeerd om schoolklassen uit het primair onderwijs te ontvangen en zijn elk uniek met een eigen bedrijfsvoering, verhaal en leerelementen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over boerderijeducatie?
Neem dan contact op met Annemarie Koelemeijer, telefoon 0299 – 437 463.
E-mailadres: a.koelemeijer@waterlandendijken.nl

Boerderijeducatie Nederland

De Boerderijeducatie projecten van Water, Land & Dijken maken deel uit van het Platform Boerderijeducatie Nederland, een samenwerking van regionale initiatieven van boerderijeducatie, LTO Nederland en ZuivelNL.

Gefinancierd door:

ZuivelNL,  Provincie Noord-Holland en NME Gemeente Amsterdam