Project

Oeverzwaluwwanden in de Zeevang

Hoe is dit idee ontstaan?

In het voorjaar van 2019 is één van onze veldcoördinatoren tijdens zijn werkbezoeken in de Zeevang tegen iets bijzonders aangelopen. Bij een grondopslag van een loonbedrijf had zich in een berg grond een kolonie oeverzwaluwen gevestigd. Omdat dit heel bijzonder is, heeft hij de aannemer gevraagd de grond vast te houden.
Meteen ontstond het idee om deze unieke grond (combinatie van zand, leem en klei) te gebruiken om meerdere wanden (in de Zeevang) aan te leggen. Zodoende had Water, Land & Dijken een optie genomen op deze berg grond waarin zich de oeverzwaluwen hadden gevestigd.

Locaties

Voor het plaatsen van natuurlijke oeverzwaluwwanden is Water, Land & Dijken op zoek gegaan naar 5 geschikte locaties op boeren erven/percelen in polder de Zeevang. Daarbij is gelet of de boer bereid is de wand voor minimaal 3 jaar op dezelfde plek te hebben, en om de wand jaarlijks te onderhouden met behulp van vrijwilligers.
Na aanleg wordt de wand elk jaar onderhouden d.m.v.:
– Vrijmaken van onkruid/vegetatie;
– Op de juiste wijze schuin afsteken van de wand;
– Met stroomdraden om het vee van de wand te weren.

Planning

De zwaluwwanden zijn in de winter 2019/voorjaar 2020 op vijf nieuwe locaties gerealiseerd. Ze worden in 2020, 2021 en 2022 onderhouden door de grondeigenaren en vrijwilligers. Ook zullen vrijwilligers monitoren of er daadwerkelijk broedgelegenheid ontstaat. In 2022 worden de oeverzwaluwwanden geëvalueerd en, als het mogelijk is, behouden op de locaties.

Gefinancierd door:

Het bedrag voor realisatie van dit project is bij elkaar gekregen door middel van sponsoring bij een aantal fondsen/organisaties:
• Prins Bernardfonds
• Vogelbescherming
• Rotary club Waterland
Water, Land & Dijken heeft ook een deel van de kosten op zich genomen.