Project

Oeverzwaluwwanden in de Zeevang

Hoe is dit idee ontstaan?

In het voorjaar van 2019 is één van onze veldcoördinatoren tijdens zijn werkbezoeken in de Zeevang tegen iets bijzonders aangelopen. Bij een grondopslag van een loonbedrijf had zich in een berg grond een kolonie oeverzwaluwen gevestigd. Omdat dit heel bijzonder is, heeft hij de aannemer gevraagd de grond vast te houden. Meteen ontstond het idee om deze unieke grond (combinatie van zand, leem en klei) te gebruiken om meerdere wanden (in de Zeevang) aan te leggen. Zodoende had Water, Land & Dijken een optie genomen op deze berg grond waarin zich de oeverzwaluwen hadden gevestigd.

Biodiversiteit vergroten in een gebied

De komst van de oeverzwaluwen zijn een verrijking voor de Zeevang op de al bestaande vogelsoorten. De oeverzwaluwen broeden in de Zeevang en overwinteren in Afrika.

Geschikte locaties gevonden

Voor het plaatsen van natuurlijke oeverzwaluwwanden is Water, Land & Dijken op zoek gegaan naar geschikte locaties op boeren erven/percelen in polder de Zeevang. Daarbij is gelet of de boer bereid is de wand voor minimaal 3 jaar op dezelfde plek te hebben, en om de wand jaarlijks te onderhouden met behulp van vrijwilligers.
Na aanleg wordt de wand elk jaar onderhouden d.m.v.:
– Vrijmaken van onkruid/vegetatie;
– Op de juiste wijze schuin afsteken van de wand;
– Met stroomdraden om het vee van de wand te weren.

Realisatie van in totaal drie nieuwe wanden

Dankzij donaties van o.a. donateurs via Vogelbescherming Nederland heeft WLD in 2022 twee nieuwe zwaluwwanden kunnen bouwen in Kwadijk en in Hobrede. Met het opknappen van de bestaande oeverzwaluwwand in Middelie staan er nu in totaal drie nieuwe wanden klaar voor de terugkerende oeverzwaluwen. Eind maart, begin april vliegen de eerste oeverzwaluwen terug naar Nederland vanuit Afrika.

Gefinancierd door:

Het bedrag voor realisatie van dit project is bij elkaar gekregen door middel van sponsoring bij een aantal fondsen/organisaties:
• Prins Bernardfonds
• donateurs van Vogelbescherming Nederland
• Rotary club Waterland
Water, Land & Dijken heeft ook een deel van de kosten op zich genomen.