WLD verandert haar rol in de gebiedsprocessen

Maandag 19 februari jl. heeft Water, Land & Dijken een brief ingediend bij Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Noord-Holland over de voortgang van de gebiedsprocessen. Wij overwegen onze rol en inzet in de gebiedsprocessen te beperken omdat:

*doelen en kaders zijn niet helder en geld voor uitvoering is onzeker
*verschillende aanpak en organisatie per gebiedsproces
*het aantal opgaven is te groot
*teveel partijen aan tafel zonder duidelijkheid van ieders rol

 

Brief aan GS met voorstellen voor meer praktische aanpak

Wij merken dat de gebiedsprocessen erg stroperig verlopen en inefficiënt georganiseerd zijn. Hierover heeft Water, Land & Dijken een brief opgesteld, met daarin tevens een voorstel voor een meer praktische aanpak met concrete voorstellen om de gebiedsprocessen wel goed te laten verlopen. U kunt de brief aan GS over de voortgang gebiedsprocessen hier lezen.

 

Rol van WLD in de gebiedsprocessen

Water, Land & Dijken zit aan tafel bij een aantal lopende gebiedsprocessen, om het belang van de boeren in ons werkgebied voor een duurzaam beheer van het gebied te behartigen. Daaraan voorafgaand hebben we in oktober 2022 twaalf gebiedsavonden met onze leden gehouden, om te horen wat zij van ons verwachten in de gebiedsprocessen en wat ze belangrijk vinden. Op basis daarvan hebben we een visie geschreven over wat onze inzet wordt. Zodat onze leden, maar ook de verschillende partijen in de gebiedsprocessen, duidelijk weten wat men van ons in de gebiedsprocessen kan verwachten. Uitgangspunt van deze visie is onze missie, “Sterk in plattelandsnatuur”. We gaan voor kwalitatief goed beheer, door onze leden vanuit hun ondernemerschap en met een economisch rendabele bedrijfsvoering.