Hoewel de meeste percelen al zijn gemaaid en vrijwilligers van hun welverdiende vakantie genieten, loont het zeker de moeite om later in het seizoen ook de rustpercelen te bekijken. Op sommige plekken kom je namelijk nog veel, ook kleine, weidevogelpullen tegen. Met wat extra inzet kunnen we die goed beschermen.

Neem bijvoorbeeld Marken, waar twee plasdrassen voorlopig nog nat blijven en nog niet alle weilanden vrijgegeven zijn om te maaien of te beweiden. Daar scharrelen nog talloze klutenkuikens rond, samen met kleine scholeksters en kieviten. En een tiental tureluurs laat nog luid van zich horen, waar houden de jongen zich schuil? Een grutto komt alarmerend op je af, maar zijn jong is al vliegvlug.

Op de aangrenzende percelen zie je twee paartjes gele kwikstaarten druk heen en weer fladderen met voer in hun bek. Dat vraagt om geduld en zeker nog een week uitstel van maaien tot 8 juli. Tegen die tijd maar weer even kijken hoe het er voor staat.  En het is zeer waarschijnlijk dat daarna de plasdrassen nog langer moeten blijven staan, totdat ook de laatste vogels vliegvlug zijn.
Gelukkig zijn de boeren bereid om alles te laten staan, en genieten zij ook van het jonge grut. Dat is toch fantastisch!