Meer dan 100 vrijwilligers hebben afgelopen week deelgenomen aan een van de vijf lokale vrijwilligersbijeenkomsten. Dit jaar hebben we de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst in een nieuw jasje gestoken door te kiezen voor bijzondere locaties: bedrijven van deelnemers van Water, Land & Dijken.

Elke veldcoördinator, met zijn eigen werkgebied kwam samen met zijn eigen groep vrijwilligers. Het doel van deze avonden was simpel: elkaar ontmoeten en ervaringen delen. En dat is meer dan geslaagd. De opkomst was per gebied wisselend en ook het verloop van de avonden was heel divers. Zo konden we in de Zeevang nog een kijkje nemen bij de plas-dras, waar nog veel tureluurs en lepelaars zaten. Voor een van de vrijwilligers was dit het mooiste moment van het hele seizoen: “Want nu heb ik wél kuikens gezien en eerder dit jaar nog niet.”

Tijdens de avonden hebben we in verschillende ‘kletsrondes’ gesproken over het verloop van het weidevogelseizoen,  de predatie, de samenwerking met de boeren en de organisatie van Water, Land & Dijken. De gesprekken waren dynamisch en inspirerend, met veel uitwisseling van ideeën en tips. We zijn als organisatie heel blij met alle input die we hebben gekregen en we zullen dit zorgvuldig evalueren.

Al met al waren het zeer geslaagde avonden die hebben bijgedragen aan de verbinding en samenwerking met onze vrijwilligers. We kijken nu al uit naar de volgende bijeenkomsten!

Twee korte vraagjes naar aanleiding van de vrijwilligersavonden

Was jij ook zo enthousiast?
Tijdens de avonden heb je al veel kunnen meegeven aan Water, Land & Dijken.
We hebben echter nog twee korte vraagjes aan je over de bijeenkomst.
Het helpt ons enorm als je deze vragen nog wilt beantwoorden.
Alvast bedankt!