• AGENDA ACTIVITEITEN

Waar kan ik aan meedoen?

Oproep nominaties voor de Gouden Gruttopul 2020

Ondanks deze nu moeilijke tijden gaat de natuur gewoon door en zijn eigen gang, ook het werk van de boeren gaat door. Weidevogelbescherming is een onderdeel van het werk van onze boeren, en vrijwilligers helpen nu daar waar nodig, waar het kan en binnen de mogelijkheden van de richtlijnen van het RIVM, en aanvullende maatregelen van de Landschappen en provinciaal coördinatoren van Boerenlandvogels.  Zie een eerder bericht in de onze digitale nieuwsbrieven en op onze website.

Omdat de Startavond van het weidevogelseizoen is afgelast, doen we daarom de oproep om een boerenbedrijf en zijn vrijwilligersgroep te nomineren via deze plek; zie hiernaast een filmpje over de Gouden Gruttopul 2020.

Nominaties opsturen naar Winnie van der Kroon, via e-mail: secretariaat@waterlandendijken.n
Voor vragen over dit onderwerp kunt u ook terecht bij Winnie.

Helaas, maar vanwege het corona virus wordt er dit jaar, 2020, geen slotavond weidevogelseizoen gehouden!

 

 

Start- en slotavonden

Een keer per jaar is er een Startavond van het weidevogel seizoen, in maart, en een Slotavond van het seizoen, in november. Deze avonden zijn voor vrijwilligers leuk en interessant, maar zeker ook voor de boeren. In maart kun je stokken en mandjes ophalen die je nodig kunt hebben bij het beschermen van de weidevogels.

Op de Slotavond wordt het voorbije seizoen geëvalueerd en de Gouden Gruttopul uitgereikt. En bovenal is het altijd een leuke avond waarin je collega-(weidevogel)vrijwilligers ontmoet en de boeren, de veldcoördinatoren, de vrijwilligersraad en teamleden, kortom we ontmoeten elkaar op deze avonden.

De startavond weidevogelseizoen op 12 maart 2020 is gecanceld vanwege het Corona Virus!

Er komt geen nieuwe startavond!

De deelnemende agrariërs hebben de volgende stukken thuis gestuurd gekregen:

– nieuwe plattegronden in A3 en A4 formaat
– nestregistratiekaart (stalkaart)
– vergunning weidevogelinventarisatie en -bescherming
– spelregels weidevogelbeschermer en agrariër

Stokken en nestregistratiekaartjes:

De stokken, nestregistratieboekjes en handleiding voor weidevogelvrijwilligers kunt u bij uw veldcoordinator opvragen!

Cursussen

Als vrijwilliger kun je meedoen aan cursussen in het kader van de weidevogelbescherming. Landschap Noord-Holland verzorgt deze cursussen, in nauwe samenwerking met Water, Land & dijken. We organiseren ook regelmatig informatieavonden en elk jaar zijn er meerdere interessante excursies. Je kunt hier als vrijwilliger aan deelnemen. De deelname is in principe gratis, tenzij anders is vermeld.

2-delige workshop oeverplanten herkennen GECANCELD vanwege corona virus!

Wilt u meer leren over plantensoorten in de slootkanten en vooral, hoe de planten te leren herkennen? Doe dan mee met de 2-delige workshop oeverplanten herkennen. De 1e bijeenkomst is op woensdagavond 3 juni a.s. om 20.00 uur (locatie volgt).
Kijk hier voor het gehele programma!

Cursussen die door Landschap Noord-Holland worden gegeven en waar u zich voor kunt aanmelden:

GECANCELD vanwege corona virus! 8 mei verdiepingscursus ’s ochtends in Hobrede moeilijk opspoorbare nesten en zoektactieken van weidevogels

GECANCELD vanwege corona virus: 8 mei verdiepingscursus ‘s middags in Hobrede  moeilijk opspoorbare nesten en zoektactieken van weidevogels

Cursussen weidevogelbescherming
De basiscursus weidevogelbescherming wordt gegeven door Landschap Noord-Holland.
De cursussen worden gegeven in Purmerend en Heiloo. Voor 2020 zijn de cursussen gegeven.
De data voor 2021 zullen in januari 2021 bekend gemaakt worden.

Excursies 2020

Vanwege het corona virus  zijn alle excursies voor het gehele jaar 2020 gecanceld!

Als vrijwilliger kun je mee met excursies die door de Excursiewerkgroep van de Vrijwilligersraad worden georganiseerd. Deze excursies zijn gratis, tenzij anders vermeld. Ongeveer twee weken voor aanvang van de excursie ontvangen vrijwilligers via de vrijwilligersnieuwsbrief een uitnodiging voor een excursie. Elke vrijwilliger mag een introducee meenemen, maar bij overschrijding van het aantal deelnemers bij een een excursie, gaan vrijwilligers voor!

 1. Wandel/fietstocht fort Edam is gecanceld/gaat niet door
  Datum: vrijdag 14 februari 2020
  Tijd: 9.30 uur – tm ± 13.45 uur
  Start: Fort Edam
  soort excursie: fietsen en wandelen
  Maximum aantal personen: 15
  Excursiebegeleider André Bolwidt
  Fort Edam maakte deel uit van de stelling van Amsterdam, een ring van forten en stellingen die in de 19e eeuw zijn aangelegd ter bescherming van de hoofdstad. Dit fort is één van de best bewaarde exemplaren, en is in bezit van Staatsbosbeheer.Fort Edam is sinds 1986 beschermd natuurgebied en sindsdien beperkt toegankelijk, waardoor er  zich een aantal interessante natuurwaarden hebben ontwikkeld mede door de variaties in de bodemgesteldheid. Daarover zullen we een rondleiding van ongeveer 1 uur krijgen van een medewerker van Staatsbosbeheer. Aansluitend nog een korte rondleiding door het fort zelf door één van de vrijwilligers die o.a. het fort onderhouden.Na een kop koffie in het fort gaan we op de fiets langs het Markermeer richting Etersheim, waarbij we langs verschillende zogenaamde Braken komen, zoals De Moordenaarsbraak. Dat zijn oude dijkdoorbraken waarachter meertjes zijn ontstaan, en de één na diepste polder van Nederland, vlakbij de Molen De Breek. Naast deze molen zullen we in het bezoekerscentrum De Breek afsluiten met een erwtensoep met roggebrood en, indien gewenst, katenspek, wat u wordt aangeboden door de Vrijwilligersraad! U kunt zich hier aanmelden!
 2. Schaapskudde Marijke Dirkson Gecanceld vanwege corona virus!
  Datum: zaterdag 9 mei
  Tijd: 10:00 – 13:00
  Start: Schaapskooi in Bergen
  Soort excursie: presentatie in de Schaapskooi en wandeling in het duingebied
  Maximum aantal personen: 30
  Excursiebegeleider: Marjolein van der Tol
  Onze gids Marijke Dirkson is mede-eigenaar van het bedrijf Landschapsbeheer Rinnegom. Zij is bekend van het radioprogramma De Ochtend en het tv-programma Natuurlijk Noord-Holland op RTV Noord-Holland en is in verschillende gebieden boswachter geweest. In 2010 schreef zij het boek “Op pad met de Boswachter”. Landschapsbeheer Rinnegom is een vernieuwend bedrijf dat schaapskuddes inzet om natuur en openbaar groen te beheren. Zo’n kudde bestaat uit 250 Kempische Heideschapen. Het duingebied is verruigd door vastlegging van de zeereep en te hoge stikstofdepositie. Door de inzet van een kudde ontstaat een soorten- en structuurrijke vegetatie, verschraalt een gebied, verspreiden zaden zich en ontstaan er vloeiende overgangen. De schapen laten ook uitgebloeide planten en stengels staan, waarin insecten kunnen overwinteren.
  De ontmoeting met een schaapskudde is voor veel mensen een unieke ervaring. Ga mee en ontdek wat er allemaal komt kijken bij het werk van een schaapherder en hoe een schaapskudde op verschillende manieren kan worden ingezet om de natuur te bevorderen.
  We worden om 10:00 ontvangen met koffie, thee en wat lekkers in de Schaapskooi. Hier geeft Marijke een presentatie over haar werk met schaapskuddes. Vervolgens gaan we naar buiten om de kudde in de duinen te bezoeken en te zien wat deze mooie vorm van beheren oplevert aan natuurwaarden. Uiterlijk om 13:00 sluiten we de excursie af.
 3. Riemenroute gecanceld vanwege corona virus!
  Datum: 30 mei 2020
  Tijd: 10.00 uur
  start:De Zwethoeve, Molenpad 1, 1546 LC Jisp
  soort excursie: roeien
  Max aantal personen: 20
  Excursiebegeleider: Andre Bolwidt
  Al 40 jaar verhuren Piet en Carolien Praag roeiboten en eigenlijk is er in die 40 jaar niets veranderd. Nog steeds worden de koeien ieder voorjaar per boot naar het land gebracht en vaart boer Piet iedere ochtend en avond met zijn praam en diesel het veld in om ze te melken. Het Wormer en Jisperveld is een prachtige natuurgebied en rond deze tijd van het jaar hoor je hier nog de grutto zijn eigen naam roepen. Halverwege de tocht gaan we even aan land om uit te rusten. We trakteren u dan op een picknick, die u wordt aangeboden door de Vrijwilligersraad.
 4. Zwanenwater/Callantsoog
  Datum: zaterdag 20 juni 2020
  Tijd: 9.45 verzamelen – start 10.00 uur – 12.00 uur
  start: Parkeerplaats Zwanenwater aan Zuidschinkeldijk 3A in Callantsoog
  Soort excursie: wandeling
  Maximum aantal personen: 25
  Excursiebegeleider: Wim Altman
  Natuurgebied het Zwanenwater ligt  bij de kustplaats Callantsoog. Een heel divers duingebied van 600 hectare met uitzichten vanaf duintoppen, bloemrijke duinvalleien, heideveldjes en moerasbosjes. Blikvangers zijn de twee duinmeren. Je ziet het allemaal langs de twee wandelroutes. Midden in het duingebied liggen de twee grootste natuurlijke duinmeren van West-Europa: het Eerste Water en iets zuidelijker het Tweede Water met het Bokkeneiland. Ze zijn in de loop van de 18de eeuw ontstaan door stijging van het grondwater en regenwater dat bleef staan, net achter de zeereep. In dit natuurgebied  groeien maar liefst tien soorten prachtige orchideeën. Velen zijn zeldzaam in Nederland en staan vaak goed verborgen tussen honderden andere bloeiende planten. De boswachter van Natuurmonumenten vertelt tijdens de wandeling waarom deze zeldzame planten het zo goed doen in het natuurgebied nabij Callantsoog.
 5. Naardermeer
  Datum: zaterdag 18 juli 2020
  Tijd: verzamelen 9.45 – vertrek boot 10.00 uur
  start: Meerkade 2 1412 AB Naarden
  Soort excursie: vaar/wandel
  Maximum aantal personen: 27
  Excursiebegeleider: Wim Altman
  Het scheelde niet veel of het Naardermeer was veranderd in een vuilstort. Veldbioloog en natuurbeschermer Jac. P. Thijsse wist dit te voorkomen door in 1905 de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten op te richten. De vereniging kocht het Naardermeer aan als eerste beschermde natuurgebied van Nederland. Na honderd jaar zorgvuldig beheer ligt het gebied er als een prachtige oase in de drukke Randstad. Goede reden om eens naar het zuidoosterlijke gedeelte van onze Provincie te gaan! Het Naardermeer ligt tussen Amsterdam en Hilversum, met helder water, dicht moerasbos en drassige weilanden. Zeldzame dieren als de otter en purperreiger voelen zich helemaal thuis in dit beschermde natuurgebied. We gaan het gebied bezoeken door met de boswachter een vaartocht te maken met een fluisterboot en  een wandeling van ongeveer 4 km naar molen De onrust. Deze molen is gebouwd in 1809 om het Naardermeer te bemalen. De molenaar zal ons een en ander vertellen over deze molen! U kunt eventueel ook met de auto naar de molen toe!
 6. Fietsroute Lia Vriend
  Datum: 29 augustus 2020
  Tijd: 10.00 – 14.30 uur
  Start: gemaal 1879 , Fielkerweg Akersloot
  Soort excursie: Fietsen
  maximum aantal personen: 20
  Excursiebegeleider: Joke Tierie
  Lia Vriend-Vendel, landschapsgeograaf, neemt ons ook dit jaar weer mee naar een prachtig plekje in Noord-Holland. Akersloot en Uitgeest liggen op relatief hoge droge strandwallen, omgeven door lager gelegen natte polders, en het in de Middeleeuwen ontstane Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Ook al liggen de dorpen nu een km. of 10 vanaf de kust, duizenden jaren lang lag het aan open water, het mondingsgebied van het Oer-IJ, de noordelijkste tak van de rivier de Rijn, die uiteindelijk bij Castricum in zee uitmondde. Ook al is de monding van het Oer-IJ al voor de jaartelling dichtgeslibd nog steeds lopen de huidige waterlopen grotendeels in het krekenstelsel van het oude mondingsgebied van het Oer-IJ. Tijdens deze fietstocht fietsen we door diverse polders, zie je veel water, dijken, sluizen, molens en gemalen die laten zien hoe we het vele water in onze omgeving beheren.
 7. Wandelen langs de historie van de Rijp
  Datum: 12 september 2020
  Tijd: wordt nog bekend gemaakt
  Start: wordt nog bekend gemaakt
  Soort excursie: wandeling
  Maximum aantal personen: 20
  Excursiebegeleider: Joke Tierie
  De Rijp is een dorp in de Gemeente Alkmaar. De beroemste bewoner van de Eilandspolder was Leeghwater, deze timmermanszoon verbeterde het schitterende raadhuis van De Rijp een voorbeeld van de Hollandse renaissancestijl. Van het alleroudste dorpsgezicht is weinig over, want het dorp is in de 17e eeuw 3x getroffen door brand, toch is er genoeg geschiedenis over voor een mooie wandeling.
  Tijdens deze wandeling bezoeken we ook het museum In ’t Houten Huis, Waar we een overzicht krijgen van de rijke historie van het Schermeiland en zijn zeevarende bewoners.
 8. Waterzuivering Zuidoostbeemster
  Datum: vrijdag 13 november 2020
  Tijd: 10.15 – 12.00 uur
  excursiebegeleider: Wim Altman
  maximum aantal personen: 25
  Soort excursie: rondleiding
  Start: Rioolwaterzuiveringsinstallatie Beemster, Zuiderweg 44, Zuidoostbeemster
  Een gouwe-ouwe in het programma. We gaan naar de waterzuivering in de Zuidoostbeemster. In 2015 en 2016 is deze installatie geheel vernieuwd en technisch aangepast aan de nieuwste normen en techniek. We ontdekken er, wat er allemaal met ons afvalwater gebeurt, voordat het weer in ons watersysteem wordt gelaten.
 9. Bronstijd herten in de duinen (onder voorbehoud, informatie volgt)

Betreft de excursies voor onze vrijwilligers

Vanwege het corona virus  zijn alle excursies voor het gehele jaar 2020 gecanceld!