• AGENDA ACTIVITEITEN

Waar kan ik aan meedoen?

Voor in uw agenda:

Dinsdag 2 november a.s.: Slotavond weidevogelseizoen in Hotel De Rijper Eilanden in De Rijp (uiteraard gaat deze avond alleen door als er geen corona beperkingen zijn).

Alle vrijwilligers en de leden zijn 19 oktober jl. uitgenodigd via onze digitale nieuwsbrieven.

Lees hier de uitnodiging voor de Slotavond 2021

Lees hier het programma voor de Slotavond 2021

p.s.: Coronacheck
Met betrekking tot de corona maatregelen, zie de  richtlijnen van de overheid.
Bij de ingang van Hotel De Rijper Eilanden wordt om uw digitale coronatoegangsbewijs (CoronaCheck-app) en uw legitimatie gevraagd .

Start- en Slotavond weidevogelseizoen

Elk jaar is er in maart de Startavond van het weidevogelseizoen, en in november volgt dan de Slotavond. Deze avonden zijn voor vrijwilligers leuk en interessant, maar zeker ook voor de boeren.

Op de Startavond wordt u geïnformeerd over het komende seizoen en kunnen o.a. stokken en mandjes opgehaald worden ter bescherming van de weidevogelnesten. Op de Slotavond wordt het voorbije seizoen geëvalueerd en de Gouden Grutto Pul trofee aan een agrarisch bedrijf uitgereikt die zich ingezet heeft voor weidevogels. Bovenal zijn het altijd leuke avonden waarin u collega-(weidevogel)vrijwilligers ontmoet en de boeren, de veldcoördinatoren, de vrijwilligersraad en teamleden.

Cursussen

Als vrijwilliger kunt u meedoen aan cursussen in het kader van de weidevogelbescherming. Landschap Noord-Holland verzorgt deze cursussen, in nauwe samenwerking met Water, Land & dijken. We organiseren ook regelmatig informatieavonden en elk jaar zijn er meerdere interessante excursies. U kunt hier als vrijwilliger aan deelnemen. De deelname is in principe gratis, tenzij anders vermeld.

Cursussen 2022

Cursusprogramma en data voor 2022 zijn nog niet bekend.

Zodra deze bekend zijn, zullen ze in de vrijwilligersnieuwsbrieven en op de website vermeld worden.