• AGENDA ACTIVITEITEN

Waar kan ik aan meedoen?

Start- en slotavonden

Een keer per jaar is er een Startavond van het weidevogelseizoen, in maart, en een Slotavond van het seizoen, in november. Deze avonden zijn voor vrijwilligers leuk en interessant, maar zeker ook voor de boeren. In maart kun je stokken en mandjes ophalen die je nodig kunt hebben bij het beschermen van de weidevogels. Op de Slotavond wordt het voorbije seizoen geevalueerd en de Gouden Gruttopul uitgereikt. En bovenal is het altijd een leuke avond waarin je collega-(weidevogel)vrijwillgers ontmoet en de boeren, de veldcoordinatoren, de vrijwilligersraad en teamleden, kortom we ontmoeten elkaar op deze avonden.

Startavond 2019

Zie hier de vooraankondiging van de Startavond van het weidevogelseizoen
Donderdagavond 7 maart 2019 in De Rijper Eilanden in De Rijp om 20.00 uur.
Programma zal rond februari bekend worden gemaakt.

Cursussen

Als vrijwilliger kun je meedoen aan cursussen in het kader van de weidevogelbescherming. Landschap Noord-Holland verzorgt deze cursussen, in nauwe samenwerking met Water, Land & dijken. We organiseren ook regelmatig informatieavonden en elk jaar zijn er meerdere interessante excursies. Je kunt hier als vrijwilliger aan deelnemen. De deelname is in principe gratis, tenzij anders is vermeld.

Basiscursus weidevogelbescherming
Voorafgaand aan het weidevogelseizoen is er een basiscursus weidevogelbescherming. Die beslaat twee dagdelen met theorie en een veldochtend.
Wat leer je?
Je wordt opgeleid tot echte weidevogelbeschermer. Je leert de kievit, grutto, scholekster en tureluur kennen en leert over hun gedrag. De cursus is interactief met veel geluid- en filmmateriaal en aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Aan het eind van de cursus weet je waarom kieviten kuiltjes graven, waarom scholeksters zich graag ophouden in een soos en waarom grutto’s graag op 
een hek zitten. Als je hun gedrag kent, kun je ze beter beschermen.
Deze cursus is voor nieuwe vrijwilligers, maar ook actieve vrijwilligers kunnen de cursus volgen om hun kennis op te halen of bij te spijkeren met de nieuwste inzichten in beschermingsmethoden.
U kunt zich via deze link aanmelden.
Wanneer
Dinsdag 26 februari en dinsdag 5 maart 2019, aanvang 19.30 uur in Concordia in Purmerend. Datum van de veldochtend wordt tijdens de cursus bekend gemaakt.
Aanmelden
Aanmelden  bij Landschap Noord-Holland. Bel voor meer informatie met Peter Mol van Landschap Noord-Holland, telefoon 088-0064455.

Excursies

Als vrijwilliger kun je mee met excursies die door de Excursiewerkgroep van de Vrijwilligersraad worden georganiseerd.
Deze excursies zijn gratis, tenzij anders vermeld.

Jaarprogramma 2019
(onder voorbehoud)

Winterfietstocht Zeevang
Zaterdag 26 januari
Tijd:        10:00 – 14:30 uur
Locatie:  Hobrede

Wisentensafari Zuid-Kennemerland
Vrijdag 22 februari
Tijd:        14:00 – 16:00 uur
Locatie: Overveen

Stinzenplanten Landgoed Elswout
Zaterdag 6 april
Tijd:        10:00 – 11:30 uur
Locatie: Overveen

Vaartocht Westerlijke Eilandspolder
Zaterdag 11 mei
Tijd:       9:00 – 11.00 uur
Locatie: Driehuizen

Orchideeen Hooge Weide
Zaterdag 15 juni
Tijd:        11:00 – 12:30 uur
Locatie: Driehuizen

Landschapsfietstocht Stelling/Crommenije
Zaterdag 29 juni
Tijd:
Locatie:

Zomer-busexcursie Balgzand
Zaterdag 31 augustus
Tijd:       9.00 – 17.30 uur
Locatie: vertrek vanuit Purmerend

Beemster Arboretum
Zaterdag 21 september
Tijd:        10:00 – 12:00 uur
Locatie: Zuidoostbeemster

Drinkwaterwinning PWN
Tijd en datum nog niet bekend