• AGENDA ACTIVITEITEN

Waar kan ik aan meedoen?

Helaas, maar vanwege de corona-maatregelen van de overheid wordt er dit jaar, 2021, geen startavond weidevogelseizoen gehouden!

Heeft u nog stokken of andere materialen nodig? Neem dan contact op met uw veldcoördinator

Start- en slotavonden

Een keer per jaar is er een Startavond van het weidevogel seizoen, in maart, en een Slotavond van het seizoen, in november. Deze avonden zijn voor vrijwilligers leuk en interessant, maar zeker ook voor de boeren. In maart kun je stokken en mandjes ophalen die je nodig kunt hebben bij het beschermen van de weidevogels.

Op de Slotavond wordt het voorbije seizoen geëvalueerd en de Gouden Gruttopul uitgereikt. En bovenal is het altijd een leuke avond waarin je collega-(weidevogel)vrijwilligers ontmoet en de boeren, de veldcoördinatoren, de vrijwilligersraad en teamleden, kortom we ontmoeten elkaar op deze avonden.

Cursussen

Als vrijwilliger kun je meedoen aan cursussen in het kader van de weidevogelbescherming. Landschap Noord-Holland verzorgt deze cursussen, in nauwe samenwerking met Water, Land & dijken. We organiseren ook regelmatig informatieavonden en elk jaar zijn er meerdere interessante excursies. Je kunt hier als vrijwilliger aan deelnemen. De deelname is in principe gratis, tenzij anders is vermeld.

Vanwege het coronavirus zijn in 2021 cursussen komen te vervallen of worden ze online gegeven.

Online verdiepings cursus predatie boerenlandvogels op woensdag 31 maart en 7 april 2021 om 19.30 uur

Als vrijwilliger bent u de ogen en oren van het gebied. Dat betekent dat u tijdens het werk ook predatoren en de gevolgen van predatie tegenkomt.

Met twee online bijeenkomsten leren we de verschillende predatoren  herkennen en wat hun natuurlijke rol en invloed op weidevogels is. En wat je als vrijwilliger of agrariër kan doen om predatie te voorkomen om de weidevogels het meest effectief te beschermen.
Deze cursus wordt door Landschap Noord-Holland gegeven. Lees hier meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden. (Aanmelden is verplicht vanwege het verzenden van de link naar zoom).