• AGENDA ACTIVITEITEN

Waar kan ik aan meedoen?

Donderdag 12 maart 2020 om 20.00 uur Startavond weidevogelseizoen voor agrariers, boeren en genodigden in De Rijper Eilanden in De Rijp.


Start- en slotavonden

Een keer per jaar is er een Startavond van het weidevogelseizoen, in maart, en een Slotavond van het seizoen, in november. Deze avonden zijn voor vrijwilligers leuk en interessant, maar zeker ook voor de boeren. In maart kun je stokken en mandjes ophalen die je nodig kunt hebben bij het beschermen van de weidevogels. Op de Slotavond wordt het voorbije seizoen geevalueerd en de Gouden Gruttopul uitgereikt. En bovenal is het altijd een leuke avond waarin je collega-(weidevogel)vrijwillgers ontmoet en de boeren, de veldcoordinatoren, de vrijwilligersraad en teamleden, kortom we ontmoeten elkaar op deze avonden.

Cursussen

Als vrijwilliger kun je meedoen aan cursussen in het kader van de weidevogelbescherming. Landschap Noord-Holland verzorgt deze cursussen, in nauwe samenwerking met Water, Land & dijken. We organiseren ook regelmatig informatieavonden en elk jaar zijn er meerdere interessante excursies. Je kunt hier als vrijwilliger aan deelnemen. De deelname is in principe gratis, tenzij anders is vermeld.

Basiscursus weidevogelbescherming
Voorafgaand aan het weidevogelseizoen is er een basiscursus weidevogelbescherming. Die beslaat twee dagdelen met theorie en een veldochtend.
Wat leer je?
Je wordt opgeleid tot echte weidevogelbeschermer. Je leert de kievit, grutto, scholekster en tureluur kennen en leert over hun gedrag. De cursus is interactief met veel geluid- en filmmateriaal en aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Aan het eind van de cursus weet je waarom kieviten kuiltjes graven, waarom scholeksters zich graag ophouden in een soos en waarom grutto’s graag op 
een hek zitten. Als je hun gedrag kent, kun je ze beter beschermen.
Deze cursus is voor nieuwe vrijwilligers, maar ook actieve vrijwilligers kunnen de cursus volgen om hun kennis op te halen of bij te spijkeren met de nieuwste inzichten in beschermingsmethoden.

De basiscursus weidevogelbescherming wordt gegeven door Landschap Noord-Holland.
Cursusdata en lokatie basiscursus weidevogels 2020:

25 februari en 3 maart basiscursus weidevogels in Purmerend  cursus is gratis, wel graag aanmelden!

9 maart en 16 maart basiscursus weidevogels in Heiloo, cursus is gratis, wel graag aanmelden!

Overige cursussen die ook door Landschap Noord-Holland worden gegeven en waar u zich voor kunt aanmelden:

8 mei verdiepingscursus ’s ochtends in Hobrede moeilijk opspoorbare nesten en zoektactieken van weidevogels

8 mei verdiepingscursus ‘s middags in Hobrede  moeilijk opspoorbare nesten en zoektactieken van weidevogels

Deze cursussen zijn ook gratis! Wel aanmelden want vol is vol!

Excursies

Als vrijwilliger kun je mee met excursies die door de Excursiewerkgroep van de Vrijwilligersraad worden georganiseerd. Deze excursies zijn gratis, tenzij anders vermeld. Ongeveer twee weken voor aanvang van de excursie ontvangen vrijwilligers via de vrijwilligersnieuwsbrief een uitnodiging voor een excursie. Elke vrijwilliger mag een introducee meenemen, maar bij overschrijding van het aantal deelnemers bij een een excursie, gaan vrijwilligers voor!

Het Excursie jaarprogramma 2020 wordt medio januari 2020 bekend gemaakt!

Terugblik Excursies 2019

Drinkwaterwinning PWN
Vrijdag 25 oktober
Tijd:       10.30 – 12.00 uur
Locatie: start bezoekerscentrum ‘De Hoep’ Castricum

Onze eerste levensbehoefte is water.
Drinkwater uit de kraan: het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het niet!

Wij hoeven de kraan maar open te draaien en er komt veilig drinkwater uit, maar er leven nog een paar miljard mensen op onze planeet zonder veilig drinkwater en velen sterven aan de gevolgen door vervuild water veroorzaakte ziektes.

In Noord-Holland zuivert PWN  per jaar 24 miljoen m³ water uit het IJsselmeer tot drinkwater dankzij de nieuwste, innovatieve technieken.
Het water legt een lange weg af via 10.000 km ondergrondse leidingen, pompen, kelders, zuiveringsinstallaties en infiltratiegebieden in de duinen, naar de kraan bij u thuis.
Tijdens deze excursie gaan we wandelend het Noordhollandse Duinreservaat in en zal een gids van PWN van alles vertellen over onze veilige drinkwater.

Terugblik op excursies!

Winterfietstocht Zeevang
Zaterdag 26 januari
Tijd:        10:00 – 14:30 uur
Locatie:  Hobrede

Zie hier verslag Winterfietstocht Zeevang

Speciaal voor winterharde vrijwilligers: een fietstocht door de Zeevang onder leiding van WLD-vrijwilliger, vogelaar  en natuurgids Theo de Wit. De tocht gaat o.a. door het vogelrijke hart van de polder en we fietsen door enkele van de dorpen.  Onze aandacht zal vooral uitgaan naar de wintergasten, watervogels en roofvogels. Natuurlijk genieten we van het weidse Hollandse landschap en we duiken soms ook even de geschiedenis in. Jan Vrolijk van boerderij Klaverhoeve ontvangt ons op zijn biologisch veebedrijf in Etersheim , met koffie en thee. Na afloop van de fietstocht   genieten  we van een kop welverdiende erwtensoep bij boerderij Wennekers in Hobrede.

Alleen bij heel slecht winterweer wordt de excursie afgelast. Deelnemers krijgen dan bericht.

Wisentensafari Zuid-Kennemerland
Vrijdag 22 februari
Tijd:        14:00 – 16:00 uur
Locatie: Overveen

Wisenten worden ook wel de Europese bizons genoemd en zijn de grootste, levende landzoogdieren van Europa. Nog niet zo lang geleden waren deze imposante dieren bijna uitgestorven, maar sinds 2007 leeft er een kudde wisenten in het Kraansvlak, een afgesloten deel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Terreinbeheerder PWN zet de wisentkudde in om te voorkomen dat het open duin dichtgroeit. Daarnaast fungeert het Kraansvlak als kraamkamer voor wisenten op andere plekken in Nederland en Europa en draagt zo bij aan de bescherming van deze nog altijd bedreigde soort. Ook wordt hier veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het gedrag van de wisenten. Met boswachter Coen van Oosterom, die al vanaf het begin betrokken is bij het wisentenproject, gaan we de kudde opzoeken en ondertussen vertelt hij ons alles over het project en deze boeiende grote grazers, maar ook over allerlei andere bewoners van het duingebied. We wandelen over oneffen terrein.

Zie hier het Wisentenverslag

Stinzenplanten Landgoed Elswout
Zaterdag 6 april
Tijd:        10:00 – 11:30 uur
Locatie: Overveen

Zie hier het verslag Stinzenplanten Landgoed Elswout

Aan de binnenduinrand bij Overveen ligt Landgoed Elswout, dat wordt gezien als de mooiste en best bewaarde buitenplaats van Nederland. Het bijna vier eeuwen oude landgoed dat tegenwoordig in eigendom is van Staatsbosbeheer, is gesticht door Carl Jansz. du Moulin, een rijke koopman die destijds in Haarlem woonde. De verschillende eigenaren hebben de buitenplaats steeds naar eigen smaak aangepast. Verschillende landschapsstijlen van de 17e, 18e en 19e eeuw zijn er te zien, met diverse waterpartijen en kronkelende lanen met statige oude beuken en eiken. Omdat het voorjaar is, zullen we tijdens deze rondwandeling vele bijzondere soorten stinzenplanten zien bloeien, zoals Grote sneeuwroem, Hondstand, Wilde hyacint, Stengelloze sleutelbloem en Vingerhelmbloem. Daarnaast treffen we op het landgoed prachtige monumentale gebouwen aan, zoals het landhuis, de orangerie en de stallen. Kortom, deze rondleiding met de gids van Staatsbosbeheer is een feest voor de zintuigen van zowel natuurliefhebbers als geïnteresseerden in architectuur en cultuurhistorie!

Vaartocht Westelijke Eilandspolder
Zaterdag 11 mei
Tijd:       8:45 – 11.00 uur
Locatie: Driehuizen

Deelnemers worden ontvangen in werkschuur “De Molenaar” met koffie en thee.

Met de fluisterboot “Dodaars” kruisen we daarna door het weidevogelrijke hart van de Eilandspolder-West.  Dit gebied met vele tientallen veenweide-eilandjes is vooral in het voorjaar een bezoek waard.  De vogels zijn dan in topvorm en laten dat zien en horen. Landschap Noord-Holland voert hier het beheer. En dat is geheel gericht op een zo rijk mogelijke weide voor de weidevogels. Boeren pachten er land en beheren dat op een natuur- en vogelvriendelijke manier. Er wordt bijvoorbeeld nergens gemaaid vóór 15 juni. Natuurgids Theo de Wit woont in deze polder en hij kan er veel over vertellen.

Zie hier reacties van vrijwilligers

 

Orchideeën  Hooge Weide
Zaterdag 15 juni
Tijd:        11:00 – 12:30 uur
Locatie: Bakkum-Noord

Misschien kent u stichting De Hooge Weide al van het prachtige weidevogelreservaat in de Castricummerpolder, dat te overzien is vanaf het fietspad tussen Uitgeest en Castricum. In Bakkum-Noord bevindt zich nóg een natuurpareltje van deze beheerder, en dát gaan we bezoeken bij deze excursie. 17 hectare grasland met een botanische doelstelling, met poelen, geleidelijke slootoevers en schoon duinwater dat via een beek het gebied in stroomt. Allerlei orchideeënsoorten zoals Rietorchis, Wespenorchis en Keverorchis, maar ook andere plantensoorten zoals Echte koekoeksbloem, Rond wintergroen, Dwergbies en veel mossoorten zijn door deze inrichting spontaan teruggekeerd. Het geheel vormt een uitbundige bloemenzee en is voor de fotografen onder ons een buitenkans om mooie plaatjes te creëren. In en rond de poelen leven kikkers, salamanders, rugstreeppadden, watervogels, sprinkhanen, libellen en vlinders. De gids gaat ons alles vertellen over inrichting en beheer, historie, toekomstvisie en de bijzondere natuurwaarden van dit gebied, met veel aandacht voor de orchideeën.

zie hier het verslag van een vrijwilliger en zie hier het verslag van Marjolein van der Tol

Landschapsfietstocht Stelling/Crommenije
Zaterdag 29 juni
Tijd:       10:00 – 14:00 uur
Locatie: Uitgeest

Zaterdag 29 juni neem ik, LIA,  jullie mee naar de groene bufferzone tussen Zaanstad en Staalstad. Hier ligt het Crommenijegebied, de bedding van een Middeleeuwse veenstroom die toen het Uitgeestermeer met het Wijkermeer verbond en een belangrijke scheepvaartroute vormde. Langs deze veenstroom werd in de Middeleeuwen een uitgebreid dijken- en dammenstelsel aangelegd omdat bij storm het water van de Zuiderzee via het IJ hier ver naar het noorden , het voormalige Oer-IJ gebied binnendrong. Een bekende naam is de St.Aagtendijk, die bij Beverwijk werd aangelegd en werd verlengd tot aan Uitgeest en Akersloot.  In deze zone ligt sinds eind 19e eeuw het noordwestelijke deel van  de Stelling van Amsterdam, met vele forten, inundatiekades, geniedijken, damsluizen, kruitkamers etc. Het gebied is nu ook een bijzonder fietsgebied en wordt voor recreatie steeds aantrekkelijker gemaakt.De laatste jaren is deze bufferzone veel in het nieuws omdat er plannen zijn een verbinding te maken  tussen de A8 en de A9, die dwars door dit buffergebied zou gaan lopen. Jullie kunnen tijdens deze fietsexcursie ervaren dat dit gebied een heel bijzonder karakter heeft; een aantrekkelijke fietsroute door een landschappelijk zeer waardevol gebied waar de cultuurhistorie nog te lezen is en waar water en natuur nog volop aanwezig zijn. Voor de WL&D-excursie maak ik gebruik van de fietsroute die ik samen met Jaap en Anemoon van Harlingen heb ontwikkeld voor de provincie NH tgv het benoemen van dit gebied tot Provinciaal Aardkundig Monument in 2008. Deze route heeft ook in het kwartaalblad gestaan van LNH, (helaas zonder vermelding van de bron).Uiteraard zijn een aantal zaken gedateerd, maar het verhaal over het algemeen klopt nog steeds. We zullen niet de hele route fietsen.
Tot 29 juni, Groet – Lia Vriend-Vendel

lees hier het verslag van Marjolein van der Tol

Zomer-busexcursie Balgzand
Zaterdag 31 augustus
Tijd:       9.00 – 17.30 uur
Locatie: Wieringen – vertrek vanuit Purmerend
Vertrek uit Purmerend – 9.15 uur
Terug in Purmerend – ± 17.30 uur

Op zaterdag 31 augustus gaan we naar de waddenkust van Wieringen, naar het Balgzand, een van ’s werelds vogelrijkste gebieden. We reizen per bus en we zijn te gast bij Landschap Noord-Holland (LNH) en de Waddenvereniging.
Bij aankomst bij het informatiecentrum Het Kuitje, gelegen aan de oostoever van Den Helder krijgen we koffie/thee aangeboden en een diapresentatie te zien. Daarna vertrekken we wandelend en/of fietsend naar het Kooihoekschor. Op het Kooihoekschor bekijken we vanaf de dijk de grote groepen lepelaars, wulpen, groenpootruiters en andere wadvogels.

Rond 13.00 uur zijn we terug bij Het Kuitje waar we onze zelf meegebrachte lunch kunnen nuttigen. Vervolgens maken we ons op om met twee gidsen van de Waddenvereniging het wad op te lopen en het  rijke waddenbodemleven te ontdekken.

Een mooie dag, in een gebied vol oneindige verten, stilte en een keur aan wadvogels

P.S. Neem oude gympies of schoenen (geen laarzen!), droge sokken en handdoek mee voor de wadexcursie en drinken en brood voor de hele dag!

Lees hier het verslag van Ria Minne
Lees hier het verslag van een vrijwilliger

Beemster Arboretum – Deze excursie is gecanceld!
Zaterdag 21 september
Tijd:        10:00 – 12:00 uur
Locatie: Zuidoostbeemster

Een arboretum of bomentuin (meervoud: arboreta) is een bomenverzameling in een (grote) tuin of een park. Zo’n levende verzameling van bomen (en struiken) kan zijn aangelegd met het doel om kennis en materiaal te vergaren voor de bosbouw of boomkwekerijen, en/of met het doel om een zuiver wetenschappelijke collectie te vormen, en/of met een educatief Het woord arboretum stamt van het Latijnse ‘arbor’, boom.De eerste arboreta werden door vorsten en rijke particulieren aangelegd met de bedoeling te pronken met hun welstand. Misschien wel dichter bij dan u denkt, hebben we zo’n arboretum, namelijk in de Zuidoostbeemster en met de twee na grootste verzameling bomen en struiken van Nederland!
De verzameling bestaat uit 2600 soorten en variëteiten en het totaal aantal bomen en struiken ligt rond de 6000 exemplaren. De totale oppervlakte van het arboretum is 7,5 hectare.

Drinkwaterwinning PWN
Vrijdag 25 oktober
Tijd:       10.30 – 12.00 uur
Locatie: start bezoekerscentrum ‘De Hoep’ Castricum

Onze eerste levensbehoefte is water.
Drinkwater uit de kraan: het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het niet!

Wij hoeven de kraan maar open te draaien en er komt veilig drinkwater uit, maar er leven nog een paar miljard mensen op onze planeet zonder veilig drinkwater en velen sterven aan de gevolgen door vervuild water veroorzaakte ziektes.

In Noord-Holland zuivert PWN  per jaar 24 miljoen m³ water uit het IJsselmeer tot drinkwater dankzij de nieuwste, innovatieve technieken.
Het water legt een lange weg af via 10.000 km ondergrondse leidingen, pompen, kelders, zuiveringsinstallaties en infiltratiegebieden in de duinen, naar de kraan bij u thuis.
Tijdens deze excursie gaan we wandelend het Noordhollandse Duinreservaat in en zal een gids van PWN van alles vertellen over onze veilige drinkwater.