• AGENDA ACTIVITEITEN

Waar kan ik aan meedoen?

Start- en slotavonden

Een keer per jaar is er een Startavond van het seizoen, in maart, en een Slotavond van het seizoen, in november. Deze avonden zijn voor vrijwilligers leuk en interessant, maar zeker ook voor de boeren. In maart kun je stokken en mandjes ophalen die je nodig kunt hebben bij het beschermen van de weidevogels. Op de Slotavond wordt het voorbije seizoen geevalueerd en de Gouden Gruttopul uitgereikt. En bovenal is het altijd een leuke avond waarin je collega-(weidevogel)vrijwillgers ontmoet en de boeren, de veldcoordinatoren, de vrijwilligersraad en teamleden, kortom we ontmoeten elkaar op deze avonden.

Slotavond 2018

Wanneer, waar en tijd
Donderdagavond 8 november in De Rijper Eilanden om 20.00 uur.
Het programma van de avond wordt binnenkort bekend gemaakt.

Startavond 2019

Wanneer, waar en tijd
Donderdagavond 7 maart 2019 in De Rijper Eilanden om 20.00 uur.
Programma zal rond februari bekend worden gemaakt.

Cursussen

Als vrijwilliger kun je meedoen aan cursussen in het kader van de weidevogelbescherming. Landschap Noord-Holland verzorgt deze cursussen, in nauwe samenwerking met Water, Land & dijken. We organiseren ook regelmatig informatieavonden en elk jaar zijn er meerdere interessante excursies. Je kunt hier als vrijwilliger aan deelnemen. De deelname is in principe gratis, tenzij anders is vermeld.

Basiscursus weidevogelbescherming
Voorafgaand aan het weidevogelseizoen is er een basiscursus weidevogelbescherming. Die beslaat twee dagdelen met theorie en twee praktijkochtenden.
Wat leer je?
Je wordt opgeleid tot echte weidevogelbeschermer. Je leert de kievit, grutto, scholekster en tureluur kennen en leert over hun gedrag. De cursus is interactief met veel geluid- en filmmateriaal en aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Aan het eind van de cursus weet je waarom kieviten kuiltjes graven, waarom scholeksters zich graag ophouden in een soos en waarom grutto’s graag op 
een hek zitten. Als je hun gedrag kent, kun je ze beter beschermen.
Wanneer
De data voor deze cursus in 2019 staan in het najaar van 2018 vermeld.
Aanmelden
Aanmelden kan bij Landschap Noord-Holland. Bel voor meer informatie met Peter Mol van Landschap Noord-Holland, telefoon 088-0064455.

Excursies

Als vrijwilliger kun je mee met excursies die door de Vrijwilligersraad worden georganiseerd.
Over het hele kalenderjaar zijn er ongeveer 8 excursies, zoals ‘Varen in het Wormer-Jisperveld’, Rondleiding Heemtuin en Landschapsexcursies op de fiets in Amsterdam Noord of Kennemerland.

Het excursieprogramma voor 2019 is in de maak, de excursie werkgroep is in volle gang bezig voor leuke, leerzame, gezellige of bijzondere excursies. Binnenkort vind je hier het programma voor 2019.

Waterzuivering Zuidoostbeemster
Een gouwe ouwe in het programma. We gaan naar de Waterzuivering in de Zuidoostbeemster. In 2015-2016 is deze installatie geheel vernieuwd en technisch aangepast. We ontdekken wat er allemaal met ons afvalwater gebeurt, voordat het weer in ons watersysteem wordt toegelaten.

Wanneer en tijd
Vrijdag 23 november 2018 van 10.15 tot 12.00 uur.

Aanmelden
Bij Winnie van der Kroon per e-mail: info@waterlandendijken.nl