• AGENDA ACTIVITEITEN

Waar kan ik aan meedoen?

Voor in uw agenda:

maandag 13 september a.s. Vrijwilligersavond in het Triton in Purmerend.
Heeft u ideeën voor deze avond of zou u een presentatie willen geven (graag zelfs) stuur dan een mailtje naar secretariaat@waterlandendijken.nl.

dinsdag 2 november a.s. slotavond weidevogelseizoen in Hotel De Rijper Eilanden in De Rijp.

(uiteraard gaan deze avonden alleen door als er geen corona beperkingen zijn)

Via onze nieuwsbrieven ontvangt u ruim van te voren de uitnodiging voor deze avonden.

Start- en slotavonden

Een keer per jaar is er een Startavond van het weidevogel seizoen, in maart, en een Slotavond van het seizoen, in november. Deze avonden zijn voor vrijwilligers leuk en interessant, maar zeker ook voor de boeren. In maart kun je stokken en mandjes ophalen die je nodig kunt hebben bij het beschermen van de weidevogels.

Op de Slotavond wordt het voorbije seizoen geëvalueerd en de Gouden Gruttopul uitgereikt. En bovenal is het altijd een leuke avond waarin je collega-(weidevogel)vrijwilligers ontmoet en de boeren, de veldcoördinatoren, de vrijwilligersraad en teamleden, kortom we ontmoeten elkaar op deze avonden.

Cursussen

Als vrijwilliger kun je meedoen aan cursussen in het kader van de weidevogelbescherming. Landschap Noord-Holland verzorgt deze cursussen, in nauwe samenwerking met Water, Land & dijken. We organiseren ook regelmatig informatieavonden en elk jaar zijn er meerdere interessante excursies. Je kunt hier als vrijwilliger aan deelnemen. De deelname is in principe gratis, tenzij anders is vermeld.

Cursussen 2022

Cursusdata voor 2022 zijn nog niet bekend.

Zodra deze bekend zijn, zullen ze in de vrijwilligersnieuwsbrieven en op de website vermeld worden.