• AGENDA ACTIVITEITEN

Waar kan ik aan meedoen?

Helaas, maar vanwege de corona-maatregelen van de overheid wordt er dit jaar, 2021, geen startavond weidevogelseizoen gehouden!

Heeft u nog stokken of andere materialen nodig? Neem dan contact op met uw veldcoördinator

Start- en slotavonden

Een keer per jaar is er een Startavond van het weidevogel seizoen, in maart, en een Slotavond van het seizoen, in november. Deze avonden zijn voor vrijwilligers leuk en interessant, maar zeker ook voor de boeren. In maart kun je stokken en mandjes ophalen die je nodig kunt hebben bij het beschermen van de weidevogels.

Op de Slotavond wordt het voorbije seizoen geëvalueerd en de Gouden Gruttopul uitgereikt. En bovenal is het altijd een leuke avond waarin je collega-(weidevogel)vrijwilligers ontmoet en de boeren, de veldcoördinatoren, de vrijwilligersraad en teamleden, kortom we ontmoeten elkaar op deze avonden.

Cursussen

Als vrijwilliger kun je meedoen aan cursussen in het kader van de weidevogelbescherming. Landschap Noord-Holland verzorgt deze cursussen, in nauwe samenwerking met Water, Land & dijken. We organiseren ook regelmatig informatieavonden en elk jaar zijn er meerdere interessante excursies. Je kunt hier als vrijwilliger aan deelnemen. De deelname is in principe gratis, tenzij anders is vermeld.

Vanwege het coronavirus zijn er nog geen cursussen gepland in 2021.

Zodra er weer cursussen georganiseerd gaan worden, wordt dit bekend gemaakt in de vrijwilligersnieuwsbrieven en op de website.