Project

Particulier Natuurbeheer

Omvormen van landbouw naar natuur (SKNL)

Percelen met een agrarische bestemming kunnen worden omgevormd naar een natuur bestemming. Hierbij verandert de hoofdfunctie landbouw naar natuur. In de meeste gevallen gaat dit om natuur gericht op weidevogels. Op deze percelen worden de nodige aanpassingen gedaan zodat het geschikter wordt voor weidevogels. De omvorming en inrichting wordt de SKNL genoemd, Wij helpen particulieren bij de aanvraag en geven advies over de inrichting.

Certificeren en aanvraag beheersubsidie natuur (SNL-N)

Vanaf 2017 is het verplicht om voor het aanvragen van een beheervergoeding voor natuur een certificaat te behalen. Water, Land & Dijken biedt de dienst aan om een handboek en een werkplan op te stellen, welke nodig zijn voor het certificaat.

Begeleiden particulier natuurbeheer (service contract)

Buiten de hiernaast beschreven diensten begeleiden wij particulieren ook actief in het natuurbeheer. Hierbij wordt binnen een periode van 6 jaar minimaal 3 keer een inventarisatie uitgevoerd. Daarnaast verzorgen we ook alle administratie en rapporteren we over het beheer. Particulieren kunnen met vragen over natuurbeheer in dit geval ook altijd bij ons terecht.

Vragen of meer informatie? Neem dan contact op met Martine Bijman, m.bijman@waterlandendijken.nl, telefoon: 06-25 37 43 07