Project

Particulier Natuurbeheer

Water, Land & Dijken is gespecialiseerd in vraagstukken rondom het omzetten van landbouwgrond naar natuurgrond en de uitvoering van het beheer van deze percelen. We begeleiden grondeigenaren bij het hele traject.

Het realiseren van natuur

De provincie Noord-Holland heeft een natuurambitie welke inzichtelijk is via het Natuurbeheerplan. (meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de provincie Noord-Holland). Percelen met een natuurambitie vallen onder het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Deze percelen komen in aanmerking voor natuurrealisatie, dus voor de omzetting van landbouw naar natuur. Wilt u weten of uw grond in aanmerking komt voor het omzetten van landbouwgrond naar natuur? Stuur dan een topografische kaart met hierop de ligging van uw percelen aan Martine Bijman van Natuurcollectief Water, Land & Dijken (zie hieronder voor contactgegevens) .

Via een stappenplan op de hoogte van de ins en outs van Particulier Natuurbeheer

Wij vinden het belangrijk dat mensen met grond binnen NNN exact weten wat het realiseren van natuur inhoudt. Daarom is er een stappenplan opgesteld dat we met u doornemen wanneer u interesse heeft in omzetten van landbouwgrond naar natuurgrond. Na afloop van dit vrijblijvende gesprek bent u op de hoogte van alle ins en outs van particulier natuurbeheer en kunt u een weloverwogen besluit maken om wel of niet uw grond om te zetten.

Een plan voor inrichting voor natuur

Indien u besluit de grond te gaan omzetten is het mogelijk dat u met Water, Land & Dijken samen het inrichtingsplan maakt. Hierin worden maatregelen opgenomen die die de natuurkwaliteit van de percelen verbeteren en zo aan de natuurdoelstelling zullen gaan voldoen. Dat kunnen maatregelen zijn zoals aanleggen van een weidevogel flauw talud of de inrichting van een plas dras. De kosten voor het maken van het plan en de inrichtingsmaatregelen zelf worden voor 100% vergoed door de Provincie.

Na de inrichting voor natuur een beheervergoeding via Natuurcollectief

Nadat de percelen zijn ingericht komt u in aanmerking voor een jaarlijkse beheervergoeding. Indien u zelf minder dan 75 ha natuurgrond bezit kunt u deze vergoeding alleen aanvragen via een natuurcollectief. Water, Land & Dijken heeft in 2023 een natuurcollectief opgericht, zodat u ook voor het ontvangen van de beheervergoeding voor natuurgrond bij ons terecht kunt. Zie voor meer informatie hierover het onderwerp ‘Natuurcollectief Water, Land & Dijken’.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Martine Bijman, m.bijman@waterlandendijken.nl, telefoon: 06-25 37 43 07.