Dit project is afgerond

Kleurrijke Linten

25 km aanleg natuurvriendelijke oevers via POP3 project Kleurrijke Linten

Water Land & Dijken heeft met steun van de Europese Unie 25 km natuurvriendelijke oever kunnen aanleggen. In februari/maart 2020 is de afronding met de aanleg van de laatste oever en de inplant van riet/liesgras.

Natuurvriendelijke oevers zorgen ervoor dat de slootkanten niet verder afkalven en er wordt een moeraszone langs de slootkant gecreëerd met riet of andere moerasplanten. Deze oevers zorgen voor meer biodiversiteit.

Meer informatie: Els Wennekers, tel. 0299-709222 of e.wennekers@waterlandendijken.nl

Op de foto’s ziet u een natuurvriendelijke oever in aanleg en een natuurvriendelijke oever die zich goed heeft ontwikkeld.

Gefinancierd door:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling