Project

Akkervogels en biodiversiteit in de droogmakerijen

Het werkgebied van Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken bestaat voor een groot deel uit veenweidegebieden. In deze veenweidegebieden is het bijna niet mogelijk om iets anders te telen dan gras en mais. Anders is dat voor de droogmakerijen binnen ons werkgebied. In de Schermer, Beemster en Purmer is een aanzienlijk deel van het landbouwareaal in gebruik voor teelten zoals akkerbouw en bollenteelt. En ook daar liggen kansen om de biodiversiteit verder te ontwikkelen.

14 akkerbouwers hebben een akkerpakket afgesloten

In de Beemster, Schermer en Purmer hebben dit jaar (2020) 14 akkerbouwers een akerpakket met ons afgesloten. Het gaat dan om bloeiende akkerranden (diverse breedtes) en enkele vogelakkers. Door het zaaien van deze akkerranden en het creëren van vogelakkers komen er meer insecten, bijen, (nacht)vlinders en wormen op de akkers. Het gevolg daarvan is dat de vogelstand ook kan verbeteren doordat er meer voedselaanbod is.

Monitoring

Door onze vrijwilligers en de veldcoördinator vindt er regelmatig monitoring van vogels plaats op deze akkers. En bij enkele akkerbouwers in de Beemster vindt tevens monitoring plaats van insecten. Dit wordt uitgevoerd en gecoördineerd door Wageningen University Research.

De zichtbaarheid naar de burgers toe

Tijdens de monitoring van de akkerranden spraken we enkele akkerbouwers. Ze vertelde dat ze veel complimenten krijgen over de in bloei staande randen door passanten die langs hun bedrijf rijden/fietsen/wandelen. Een akkerbouwer verwoorde het mooi: “Ik steek al meer dan 20 jaar veel energie in het telen van de beste aardappels. Ik hoor er nooit iemand over. Nu heb ik sinds twee jaar enkele bloeiende akkerranden staan en ik krijg complimenten te over”. Kortom het is een mooie ijsbreker om het gesprek tussen boer en burger op te starten. En een hele zichtbare maatregel om te laten zien dat er onder akkerbouwers zeker ook aandacht is voor biodiversiteit.

Meer informatie: Grada Kwantes, tel. 06-25482057 of g.kwantes@waterlandendijken.nl