• Informatiefilmpjes voor WLD leden

Wijkermeer

Op deze pagina staan filmpjes over de diverse onderwerpen die in uw gebied spelen. Klik op een filmpje om het te zien en zorg dat het geluid aan staat.

Uitleg over de GLB pilot

Klik HIER voor meer informatie over de GLB pilot in het werkgebied van WLD

Uitleg over de gebiedsgerichte aanpak stikstof

Uitleg over NNN (Natuurnetwerk Nederland) en ANLb

NNN-kaart

Op deze kaart hebben wij het Natuurnetwerk Nederland (NNN) inzichtelijk gemaakt. In het geel de percelen die al natuurgrond zijn, in het rood de gronden waarop de provincie een natuurambitie heeft. Deze gronden moeten uiterlijk 2027 zijn omgezet van landbouw naar natuur. De witte percelen blijven landbouwgrond. Hierop blijft agrarisch gebruik mogelijk en verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie.

(er kunnen geen rechten ontleent worden aan de kaarten met NNN begrenzing)

NNN-gebied Wijkermeer

Reageren?

Reacties, suggesties, opmerkingen naar aanleiding van de informatiefilmpjes zijn welkom, deze kunt u sturen naar reacties@waterlandendijken.nl. Wij reageren daar dan zo snel mogelijk op per mail of telefonisch. U kunt ook telefonisch contact opnemen met voorzitter Frank de Wit, tel. 06-55 34 66 11.