• VRIJWILLIGERS

Alle informatie voor onze vrijwilligers

Gouden Grutto Pul

Werkt u als vrijwilliger ook zo prettig samen met de agrariër op het boerenbedrijf?
Heeft de agrariër écht oog en hart voor de weidevogels en beschouwt hij de zorg ervoor als onderdeel van de bedrijfsvoering?
Is hij bereid om last minute beheer toe te passen (maaien uitstellen)?
Wordt er ruim om de nesten heen gemaaid?
Worden er maatregelen getroffen om meer weidevogels aan te trekken?
Of wilt u om een andere reden de agrariër in het zonnetje zetten?

Nomineer hem of haar dan nú voor de Gouden Grutto Pul!
Stuur een e-mail met uw gegevens en de naam van het bedrijf welke u wilt nomineren naar het secretariaat.

Als vrijwilliger aan de slag!

Wil je meewerken aan méér natuur en een mooier landschap in Noord-Holland? Dan ben je van harte welkom als vrijwilliger bij Water, Land & Dijken.


Agenda activiteiten

Als vrijwilliger kun je meedoen aan cursussen in het kader van de weidevogelbescherming. Landschap Noord-Holland verzorgt deze cursussen, in nauwe samenwerking met Water, Land & Dijken.


Vrijwilligersraad

De vrijwilligersraad (VR) behartigt de belangen van de circa 500 enthousiaste vrijwilligers. De raad bestaat maximaal uit 9 leden.


Instructie voor vrijwilligers

Er wordt gezorgd voor cursussen en informatieve avonden op het gebied van weidevogelbescherming, alarm-tellen en nog veel meer.

Vrijwilligers_water-land-en-dijken_grutto