Terugkoppeling informatiebijeenkomsten Oostzanerveld

Op 23 januari en 6 febr. jl. organiseerde provincie Noord-Holland informatiebijeenkomsten over het gebiedsproces Oostzanerveld. Uit een digitale peiling onder de aanwezigen bleek dat men natuurbeleving de belangrijkste kernwaarde vindt van het gebied.  Uitzicht over, varen door en wandelen langs het Oostzanerveld is van groot belang voor de omwonenden. Zij vinden dat beheer van de natuur hierbij cruciaal is en zijn van mening dat de boeren dit beheer het beste kunnen uitvoeren. Volgens wethouder Taams zet ook de gemeenteraad zich in op behoud van de boeren in het gebied.

Lees hier het artikel in het Noord-Hollands Dagblad over de info avond 23 jan. jl.