Om in aanmerking te komen voor vergoeding voor natuurbeheer kan men nu bij Water, Land & Dijken terecht. In 2023 heeft Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) een natuurcollectief opgericht. Mensen die hun grond hebben omgezet van landbouw naar natuur en minder dan 75 ha in eigendom hebben moeten zich in Noord-Holland aansluiten bij een natuurcollectief om voor die beheervergoeding in aanmerking te komen.

Gecertificeerd Natuurcollectief

Water, Land & Dijken mag zich, naast gecertificeerd Agrarisch Collectief, nu ook gecertificeerd Natuurcollectief noemen. De kwaliteit van de natuurcollectieven wordt gewaarborgd door certificering via de Stichting Certificering SNL. Onlangs heeft het bestuur van deze stichting besloten WLD het certificaat voor Collectief Natuurbeheer te verlenen.

Gecoördineerd beheer

Iedere eigenaar van natuurgrond in Noord-Holland kan terecht bij WLD voor het aanvragen van een beheervergoeding.

Projectleider Martine Bijman: ”Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beheer van natuurgrond dat de leden bij ons onderbrengen. We maken samen met de beheerder een plan waarin het beheer omschreven wordt. Tijdens het veldseizoen begeleiden onze veldcoördinatoren de deelnemers bij de uitvoering van het plan.”

Omdat WLD ook de uitvoering doet van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer kunnen de beheergebieden versterkt worden. Bijman vervolgt: “Weidevogels zien geen onderscheid tussen agrarische grond en natuurgrond. In gebieden zoals ons werkgebied zijn deze verschillen ook lang niet altijd duidelijk en liggen natuur- en agrarische grond dicht naast elkaar. Dan is het mooi als je het beheer op elkaar kunt afstemmen. Samen sterk in plattelandsnatuur”.

 

Zelfrealisatie natuurgrond

WLD helpt mensen ook in het traject voorafgaand aan de uitvoering van het beheerplan. Provincie Noord-Holland heeft een natuurambitie, die vind je terug in het Natuurnetwerk Nederland. Percelen die daaronder vallen komen in aanmerking voor natuurrealisatie, het zogenaamde particulier natuurbeheer.

“Onze kennis over particulier natuurbeheer is heel groot, we zijn gespecialiseerd in vraagstukken rondom het omzetten van landbouwgrond naar natuurgrond. Wij vinden het belangrijk dat mensen met grond binnen het Natuurnetwerk Nederland weten wat het zelf realiseren van natuur kan betekenen. We hebben een stappenplan opgesteld dat we met de geïnteresseerden in een individueel gesprek kunnen doornemen. Zo kan iedereen een weloverwogen besluit maken om grond wel of niet om te zetten naar natuur” aldus Bijman.

Op dinsdag 29 oktober 2024 staat er een informatiebijeenkomst gepland over particulier natuurbeheer. Houdt hiervoor de website van WLD in de gaten, www.waterlandendijken.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Bijman, projectleider: 06-25374307 of m.bijman@waterlandendijken.nl.