De 500 agrarische leden van Water, Land & Dijken zetten zich, samen met vrijwilligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. We realiseren waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap. Dat betekent dat er voor de agrarische ondernemer een goed verdienmodel en toekomstperspectief is.

NIEUWS

Inzet WLD drone voor controles agrarisch natuurbeheer

Water, Land & Dijken voert steekproefsgewijs controles…

Weidevogelmonitoring 2023

Water, Land & Dijken vindt het belangrijk om inzicht…

Inzet WLD drone voor controles agrarisch natuurbeheer

Water, Land & Dijken voert steekproefsgewijs controles…

Weidevogelmonitoring 2023

Water, Land & Dijken vindt het belangrijk om inzicht…

KALENDER VOOR LEDEN

Geen evenementen gevonden!

Agrarisch natuur- en Landschapsbeheer vanaf 2023

Op deze plek vindt u alle informatie over het nieuwe ANLb vanaf 1 januari 2023.

 

De thema’s en projecten van Water, Land & Dijken

Naast weidevogelbescherming werkt Water, Land & Dijken aan tal van andere projecten. Bijvoorbeeld aanleg van natuurvriendelijke oevers voor biodiversiteit en tegen afkalving, bodemcoaches die boeren begeleiden in duurzaam bodembeheer of een pilot om bodemdaling tegen te gaan. Lees hier meer over onze thema’s en projecten.

Water land en dijken klas naar boerderij

Met de klas naar de boerderij

Er valt veel te beleven en te leren op een boerderij! Over de oorsprong van voedsel, over landbouw, milieu, natuur, dierverzorging. Water, Land & Dijken ziet dat een dag op de boerderij verrijkend werkt voor scholieren. Daarom verzorgen we de projectorganisatie van drie boerderijeducatie-projecten in Noord-Holland. Schoolklassen zijn van harte welkom op de aangesloten, gecertificeerde educatieboerderijen.