De 500 agrarische leden van Water, Land & Dijken zetten zich, samen met vrijwilligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. We realiseren waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap. Dat betekent dat er voor de agrarische ondernemer een goed verdienmodel en toekomstperspectief is.

NIEUWS

Meer ha kruidenrijk grasland in de Beemster dankzij de Rabobank

Sinds enkele jaren verdiept een studiegroep van veehouders uit…

WLD richt natuurcollectief op

WLD begeleidt al jaren boeren bij de omvorming van hun gronden…

Veldbijeenkomst bloemenlinten in de Beemster

Hoe groeien bloemenranden en welke insecten hebben er profijt…

Wandelen over boerenland

Met dit mooie weer promoten we graag de boerenlandpaden, wandelpaden…

Loket Veenweideboeren

Boeren in het veenweidegebied van Noord-Holland kunnen cofinanciering ontvangen voor het nemen van klimaatmaatregelen op agrarisch grond. Hiervoor is het Loket Veenweideboeren Noord-Holland opgericht. Het loket adviseert boeren over het nemen van klimaatmaatregelen met advies, passend bij hun situatie. Het voorziet ook in subsidie en ondersteunt bij de uitvoering.

Agrarisch natuur- en Landschapsbeheer vanaf 2023

Op deze plek vindt u alle informatie over het nieuwe ANLb vanaf 1 januari 2023.

 

De thema’s en projecten van Water, Land & Dijken

Naast weidevogelbescherming werkt Water, Land & Dijken aan tal van andere projecten. Bijvoorbeeld aanleg van natuurvriendelijke oevers voor biodiversiteit en tegen afkalving, bodemcoaches die boeren begeleiden in duurzaam bodembeheer of een pilot om bodemdaling tegen te gaan. Lees hier meer over onze thema’s en projecten.

Water land en dijken klas naar boerderij

Met de klas naar de boerderij

Er valt veel te beleven en te leren op een boerderij! Over de oorsprong van voedsel, over landbouw, milieu, natuur, dierverzorging. Water, Land & Dijken ziet dat een dag op de boerderij verrijkend werkt voor scholieren. Daarom verzorgen we de projectorganisatie van drie boerderijeducatie-projecten in Noord-Holland. Schoolklassen zijn van harte welkom op de aangesloten, gecertificeerde educatieboerderijen.