De 500 agrarische leden van Water, Land & Dijken zetten zich, samen met vrijwilligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. We realiseren waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap. Dat betekent dat er voor de agrarische ondernemer een goed verdienmodel en toekomstperspectief is.

NIEUWS

Biodiversiteit op het boerenerf gemeente Alkmaar

Deelnemers gezocht voor nieuwe ronde project Biodiversiteit op het boerenerf gemeente Alkmaar. Gemeente Alkmaar vindt biodiversiteit belangrijk. Met diverse maatregelen is de gemeente daarom bezig om de biodiversiteit te verbeteren binnen haar gemeentegrenzen. Zo ook in het buitengebied; in samenwerking met agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken en stichting Landzijde (landbouw & zorg) is de afgelopen 3 jaar het project Biodiversiteit op het boerenerf geweest. Daaraan hebben al meer dan 40 deelnemers in de gemeente Alkmaar meegedaan. Komend jaar krijgt het project een vervolg en daarvoor zijn we op zoek naar nieuwe deelnemers.

Loket Veenweideboeren

Boeren in het veenweidegebied van Noord-Holland kunnen cofinanciering ontvangen voor het nemen van klimaatmaatregelen op agrarisch grond. Hiervoor is het Loket Veenweideboeren Noord-Holland opgericht. Het loket adviseert boeren over het nemen van klimaatmaatregelen met advies, passend bij hun situatie. Het voorziet ook in subsidie en ondersteunt bij de uitvoering.

Natuurcollectief Water, Land & Dijken

Het natuurcollectief WLD is opgericht. Anders dan bij agrarisch natuurbeheer vindt er momenteel geen coördinatie plaats op de uitvoering van natuurbeheer. Daarom zet WLD in op afgestemd beheer op polderniveau. WLD staat als vereniging voor het collectieve belang van onze leden als het gaat om beheer van het gebied. In de gebiedsprocessen maken wij ons dan ook hard voor kwalitatief goed beheer, uitgevoerd door onze leden vanuit hun ondernemerschap en met een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Met de klas naar de boerderij

Er valt veel te beleven en te leren op een boerderij! Over de oorsprong van voedsel, over landbouw, milieu, natuur, dierverzorging. Water, Land & Dijken ziet dat een dag op de boerderij verrijkend werkt voor scholieren. Daarom verzorgen we de projectorganisatie van drie boerderijeducatie-projecten in Noord-Holland. Schoolklassen zijn van harte welkom op de aangesloten, gecertificeerde educatieboerderijen.
Water land en dijken klas naar boerderij