De 500 agrarische leden van Water, Land & Dijken zetten zich, samen met vrijwilligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. We realiseren waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap.

NIEUWS

Doe ook mee met boerenzwaluwen tellen

Onlosmakelijk verbonden met het boerenland: waar vee is, zijn…

Afronding pilot biodiversiteitsmonitor in samenwerking met CONO

Vorige week vond de afsluitende bijeenkomst plaats van de pilot…

Uitnodiging IPV Slotsymposium donderdag 19 mei a.s.

Het vijfjarige onderzoekstraject van het innovatie programma…

Agrarisch natuur- en Landschapsbeheer vanaf 2023

Bekijk nu online de presentaties Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2023. Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start. Dit betekent dat de huidige contracten per 31 december 2022 aflopen en we afspraken gaan maken voor de nieuwe zesjarige periode.

De thema’s en projecten van Water, Land & Dijken

Naast weidevogelbescherming werkt Water, Land & Dijken aan tal van andere projecten. Bijvoorbeeld aanleg van natuurvriendelijke oevers voor biodiversiteit en tegen afkalving, bodemcoaches die boeren begeleiden in duurzaam bodembeheer of een pilot om bodemdaling tegen te gaan. Lees hier meer over onze thema’s en projecten.

Met de klas naar de boerderij

Er valt veel te beleven en te leren op een boerderij! Over de oorsprong van voedsel, over landbouw, milieu, natuur, dierverzorging. Water, Land & Dijken ziet dat een dag op de boerderij verrijkend werkt voor scholieren. Daarom verzorgen we de projectorganisatie van drie boerderijeducatie-projecten in Noord-Holland. Schoolklassen zijn van harte welkom op de aangesloten, gecertificeerde educatieboerderijen.

Water land en dijken klas naar boerderij