WLD richt natuurcollectief op

WLD begeleidt al jaren boeren bij de omvorming van hun gronden van landbouw naar natuur. Wij schrijven hiervoor de inrichtingsplannen en helpen boeren bij het traject.

We zetten nu een volgende stap en richten momenteel een natuurcollectief op voor agrarische ondernemers die hun grond hebben omgezet van landbouw naar natuur en hiervoor een beheervergoeding (willen) ontvangen.

Door de oprichting van een natuurcollectief hebben mensen die hun grond hebben omgezet van landbouw naar natuur nu de gelegenheid zich bij ons aan te sluiten voor het ontvangen van de beheervergoeding. Dit houdt in dat u overstapt van uw huidige natuurcollectief naar ons Natuurcollectief.

Hierover organiseren wij een informatiebijeenkomst, voor iedereen die al aan particulier natuurbeheer doet. Deze vindt plaats op woensdag 4 oktober as. om 20.00 uur, locatie Boerderij Wennekers, Hobrede 16 te Hobrede. Lees hier verder voor meer informatie.