Weidevogelseizoen van start met plasdras zetten

Half februari: start van het weidevogelseizoen!

Het weidevogelseizoen start voor WLD met het opzetten van water op het boerenland. Water op het land zorgt ervoor dat de grond zacht wordt en het bodemleven naar boven komt.

Weidevogels kunnen na een lange reis uit Afrika of Zuid-Europa op deze plasdrassen bijkomen en gelijk veel voedsel vinden. Er zijn maar liefst 101 boeren bereid om een (greppel)plasdras te creëren!

Dit jaar staan er 43 nieuwe plasdraspompen in het veld. Deze pompen zijn een goed hulpmiddel om op een milieuvriendelijke manier het water op het land te krijgen. Met zoveel nieuwe (greppel) plasdrassen wordt er dit jaar een mooie stap gezet om het weidevogelbeheer verder te optimaliseren.

Laat de weidevogels maar komen!