Vrijwilligers gezocht voor foto’s Herkenning Kruidenrijk grasland app

Voor het PPS (Publiek-Private Samenwerking) project Herkenning Kruidenrijk Grasland is BoerenNatuur op zoek naar zoveel mogelijk foto’s van graslandpercelen uit verschillende delen van het land. BoerenNatuur hoopt dat vrijwilligers/deelnemers ANLb die dit seizoen in het veld actief zijn hier een bijdrage aan kunnen leveren door van een aantal graslandpercelen foto’s te maken via een app.

Kruidenrijk grasland staat de laatste jaren volop in de belangstelling als onderdeel van een natuurinclusieve melkveehouderij. Goed ingepast in de bedrijfsvoering kan kruidenrijk grasland veel voordelen bieden voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en veerkracht tegen weersextremen (klimaatverandering), maar ook voor voederkwaliteit, diergezondheid en mestbenutting. Daarnaast speelt extensief kruidenrijk grasland een belangrijke rol in het weidevogelbeheer.

Graag nodigt BoerenNatuur vogelwerkgroepen/vrijwilligers uit om dit veldseizoen bij te dragen aan de ontwikkeling van dit systeem door in verschillende graslandpercelen een aantal foto’s te nemen via de hiervoor ontwikkelde app. Deze foto’s worden vervolgens gebruikt om het te ontwikkelen systeem te ‘trainen’ beter kruidenrijk grasland te herkennen.

Met foto’s van 1-5 graslandpercelen is dit project al erg geholpen, meer mag natuurlijk altijd! En goed om te weten, het hoeven niet per se kruidenrijke graslandpercelen te zijn!
▪ Voor een uitgebreide instructie hoe je foto’s maakt in met de app: Help mee om de herkenning van kruidenrijk grasland te verbeteren: maak foto’s! | BoerenNatuur
▪ Voor meer informatie over het project, zie: Homepage – Herkenning Kruidenrijk Grasland (herkenning-kruidenrijk-grasland.nl)
▪ Voor vragen, neem contact op met David Kingma (dkingma@boerennatuur.nl of 0657725185)

BoerenNatuur, de landelijke koepelorganisatie van de 40 agrarische collectieven, is betrokken bij het project Herkenning Kruidenrijk Grasland. In deze publiek-private samenwerking wordt door de partners gewerkt aan de ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem waarmee de kruidenrijkdom van percelen kan worden bepaald op basis van satellietbeelden en foto’s vanuit het veld.

Lees hier of print het informatiedocument