Vooraankondiging Algemene ledenvergadering

Een verplicht nummer?
Het weidevogelseizoen zit er weer op, de zomervakantie is voorbij, we kunnen er weer fris tegen aan. Traditiegetrouw staat in het najaar de Algemene Ledenvergadering (ALV) op het programma. Altijd een hele organisatie. Moesten we vorig jaar digitaal vergaderen, dit jaar gaan we weer voor een live bijeenkomst met elkaar in Hotel De Rijper Eilanden. Met de onzekerheid of corona geen roet in het eten gooit. Dus voor de zekerheid ook maar een schaduw versie van een digitale vergadering achter de hand houden….

Elk jaar is de vraag: wie nodigen we uit als gastspreker, over welk actueel onderwerp? Want dat trekt leden naar de vergadering, en ons streven is om naast de vaste agendapunten voor zoveel mogelijk leden een interessante avond ervan te maken. Het geeft ons kans om onze achterban te zien en spreken en andersom natuurlijk. Het geeft een gevoel van een collectief, wat wij immers zijn. Belangrijk voor het gevoel van wij staan met elkaar voor een klus: plattelandsnatuur behouden en ontwikkelen.

Tijdens de koffie vooraf en de afsluitende borrel spreken we de leden. Horen we wat hen bezighoudt. Kunnen we vertellen wat wij allemaal doen. Kunnen we horen wat ze belangrijk vinden wat de vereniging doet. Of gaat doen.

Helaas heeft de ALV niet altijd een grote opkomst. Mogelijk was er een andere belangrijke vergadering en had die prioriteit. Of was de spreker en het onderwerp niet interessant genoeg. Waardoor de ALV een verplicht nummer lijkt te zijn.

Is het ook een verplicht nummer? Ik kan die vraag alleen voor mijzelf beantwoorden. Voor mij is het dat niet. Ik verheug me elk jaar weer op de ledenavond, waar bestuur en team kunnen presenteren hoe het voorgaande jaar is gegaan. Elk jaar hoor ik nieuwe dingen en leer ik van de spreker en de daaraan gekoppelde discussie. Maar bovenal verheug ik me erop leden te spreken. Horen hoe het met hen gaat en wat hen bezighoudt. Zeker dit jaar, na een periode van anderhalf jaar geen bijeenkomsten, kan ik niet wachten om veel leden te ontmoeten. En eindelijk een moment om samen te proosten op ons jubileum van 25 jaar verenigd agrarisch natuurbeheer.

Mijn vraag aan u, als WLD lid, is: “Is de ALV voor u een verplicht nummer?” Ik hoop het niet. En ik hoop ook dat u de meerwaarde ervan ziet om elkaar als collectief te ontmoeten. Vandaar dat ik de oproep doe aan alle leden: kom donderdagavond 7 oktober a.s. naar de ALV in Hotel De Rijper Eilanden. Wij, bestuur en team, zien er naar uit om u te ontmoeten.

Tot 7 oktober!

Walter Menkveld
Directeur