Vlinders in het boerenland, zomer update

Over Beren en Pijlstaarten

Vanaf 1 april startte het nieuwe vlinderseizoen en tellen 7 boeren WLD de nacht en/of dag vlinders op hun bedrijf. Zij doen allen mee aan het project; Boeren insecten meetnet agrarisch gebied (BIMAG).

Inmiddels zijn de deelnemers heel gedreven met het monitoren van de nachtvlinders. Het leuke van het jaarrond meten is dat je steeds weer nieuwe soorten aantreft. Dit komt omdat elke soort zijn eigen cyclus heeft en vaak ook eisen aan de aanwezigheid van specifieke (waard) planten stelt. In totaal zijn er in de maanden juli en augustus 47 verschillende soorten nachtvlinders gevangen.

Natuurlijk zijn er heel veel mooie, bruine nachtvlinders maar het is pas echt kicken als je een bijzonder gekleurde nachtvlinder treft. Bijvoorbeeld de pauwoogpijlstaart. Toen ik deze op 14 juni in mijn emmer, in de boomgaard, aantrof maakte mijn hart een sprongetje. Deze soort overwintert als pop in de grond onder de waardplant (Wilg, populier en appelboom) Als de pauwoogvlinder wordt verstoord toont hij zijn prachtige oogvlekken. Die oogvlekken schrikken insectenetende vogels af, slim hé!

De maanden juni, juli en augustus goede maanden om nachtvlinders te vinden. Jarno van Elten, deelnemer aan het BIMAG-project, trof tijdens 1 meting 166 vlinders in één emmer aan. Als je dan bedenkt dat je van elke vlinder een foto moet maken dan begrijp je dat dat niet echt te doen is.

De Gewone grasuil, staat op de rode lijst als gevoelig, is tot nog toe de meest gevangen nachtvlinder binnen het BIMAG-project. Niet zo gek als je weet dat zijn waardplanten grassoorten als kweek en granen zijn. Af en toe een plukje gras laten staan loont dus zeker!

Enkele mooie soorten nachtvlinders die in de zomermaanden gevangen zijn:

  • Kleine Beer, deze nachtvlinder is ook overdag actief. Hij overwintert als volwassenrups op kruidachtige en houtige planten als weegbree, kruiskruid en heide.
  • Grote Beer, Zowel de rups als de vlinder zijn prachtig. Als waardplant gebruikt hij o.a. (water)zuring en brandnetel. Klik hier voor meer informatie https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/grote-beer
  • Populierenpijlstaart, heeft als waardplant, zoals de naam al zegt, populier maar ook wilg.
  • Moeraswalstrospanner, staat op de rode lijst als kwetsbaar. Heeft een voorkeur voor een vochtige omgeving wat ook te zien is aan zijn waardplanten, walstro en waterdrieblad.

Tip: Wil je nog iets extra’s doen voor de vlinders en bijen? September is een goede maand om kruiden- en bloemenmengsels te zaaien voor bijv kruidenrijk grasland, randen en overhoekjes. Meer info zie ook https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/wat-hebben-vlinders-nodig/

BIMAG is een samenwerking tussen de Vlinderstichting, LTO Noord en BoerenNatuur.

Foto 1: grote beer, Tanja Verbij, foto 2: meting door Jarno van Elten, foto 3: pauwoogpijlstaart, Attje Meekma