• AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER

Project

Vitale weidevogels: plakstrips meten hoeveelheid insecten

Insecten zijn belangrijk voedsel voor jonge weidevogels. Water, Land & Dijken nam daarom het initiatief om beter zicht te krijgen op de voedselbeschikbaarheid voor deze jonge vogels.

Plakstrips plaatsen

Samen met vrijwilligers onderzoeken we de komende 3 jaar met plaktrips hoeveel insecten er voorkomen op percelen met kruidenrijk grasland, maaidatum en legselbescherming. De plakstrips worden geplaatst op de percelen van 6 leden van Water, Land & Dijken: 5 in de Zeevang, 1 in Enge Wormer. De resultaten slaan we op in een database. Na 3 jaar kunnen we een meetlat ontwikkelen die laat zien of er voldoende voedsel beschikbaar is voor de opgroeiende weidevogelpullen.
De Rabobank Waterland en Stichting Beheer Natuur en Landschap (SBNL) ondersteunen het plakstrip-onderzoek financieel.

Meer informatie?

Wilt u meer weten of misschien vrijwilliger worden in dit project? Neem contact op met projectleider Els Wennekers, telefoon 0299 – 437 463. E-mailadres: e.wennekers@waterlandendijken.nl