Vijftig tinten wit over nieuwe markten voor melk

Dinsdagavond 16 oktober, inloop 20.30 uur in De Rijper Eilanden voor alle geïnteresseerden. De maatschappij vraagt steeds meer om andere typen melk. Welke tint wit kiest u? Valt er wel wat te kiezen? En wat wil de burger? Wat levert dit op in de melkprijs die u ontvangt? Wat kan de meerwaarde van uw lidmaatschap van Water, Land & Dijken in deze ontwikkeling zijn?

Wiebren van Stralen van FrieslandCampina en Grietsje Hoekstra van CONO Kaasmakers zullen hun visie op deze ontwikkeling in de zuivel geven.

Laat je op op dinsdagavond 16 oktober informeren en discussieer mee! Vanaf 20.30 uur in De Rijper Eilanden in De Rijp. (aanvang 20.45 uur)
Dit thema komt na de Algemene ledenvergadering van Water, Land & Dijken aan bod, iedereen is vanaf 20.30 uur van harte welkom!

Nieuwe typen melk
Twintig jaar geleden was alle melk wit. Hoe anders is het nu: de marktinitiatieven over andere typen melk buitelen over elkaar. Weidemelk is al ingeburgerd. Nieuw zijn de initiatieven van FrieslandCampina en Royal A-ware met een topsegment zuivel waarbij duurzaamheid, weidegang en grondgebondenheid centraal staan. Daar staat een hogere melkprijs tegenover. En dan zijn er nog streekinitiatieven zoals Weide Weelde en Amstelland natuurzuivel.

Inspelen op wensen van de markt: hoe doe je dat?
De wensen en behoeftes van consumenten en burgers rond melk lijken leidend geworden. Wiebren van Stralen, sinds kort werkzaam bij FrieslandCampina, zal op de bijeenkomst spreken over hoe vragen uit de maatschappij de markt gaan domineren. Hij gaat vooral in op het effect van de zuivelproductie op natuur, klimaat en dierenwelzijn. En hoe kun je daar als melkveehouder en agrarisch collectief op in kunt spelen.

Een tweede spreker is Grietsje Hoekstra, manager duurzaamheid bij CONO Kaasmakers. CONO Kaasmakers onderscheidt zich met succes met haar Beemster kazen, gemaakt van melk van koeien die in de wei lopen. Duurzame weidemelk dus, tegen een goede melkprijs. Hoe belangrijk is het duurzaamheidsprogramma van de CONO daarin en welke thema’s zijn de komende jaren daarin belangrijk? Hoe communiceer je dat vervolgens naar je klanten? Welke rol spelen de leden daarin? Grietsje Hoekstra geeft hier de antwoorden op.

Grietsje Hoekstra en Wiebren van Stralen