Uitnodiging bijeenkomst Koers provincie N-H tegengaan bodemdaling

Woensdag 28 november a.s. 20.00 uur in Hotel De Rijper Eilanden, uitnodiging bijeenkomst Koers provincie N-H tegengaan bodemdaling

Aan:

  • leden LTO Noord in Groot Waterland, Land van Leeghwater, Gooi, Vecht en Amstelstreek, Noordzeekanaalgebied, Kennemerland en Koggenland
  • leden Collectieven Water, Land en Dijken en Noord-Holland Zuid

Beste collega’s,

De provincie Noord-Holland wil op 3 december a.s. een koers uitzetten om de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. De door de provincie voorgestelde koers is vooral gericht op het stimuleren van natte teelten in het veenweidegebied. Het is voor ons niet voor te stellen dat wordt voorgesorteerd op een onbewezen teelt, met onbewezen omgevingseffecten en een onbewezen afzetmarkt .

Wij staan voor de economische belangen van onze leden in het veenweidegebied en voor het behoud van het karakteristieke landschap. Voor ons is van belang dat oplossingen om bodemdaling te stoppen ook haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Wij willen eerst de resultaten van het Innovatieprogramma Veen (IPV) afwachten voordat een keuze wordt gemaakt voor maatregelen om bodemdaling te stoppen.

Wij willen u informeren over de beoogde koers van de provincie die op 3 december a.s. in Provinciale Staten wordt besproken. Dan kunnen wij u ook bijpraten over onze inzet tot dusver op dit dossier (zie bijlagen) alsmede over het IPV. Maar zeker zo belangrijk is om uw mening over de beoogde koers van de provincie te horen.

Daarom nodigen wij u van harte uit voor een ledenbijeenkomst op:

Datum:                 woensdag 28 november 2018
Tijd:                       20.00  uur
Locatie:                Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk
2a, 1483 MA, DE RIJP

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.

Hartelijke groeten,

Sjaak Hoogendoorn
Gijsbert Vink
Kees Stoop
Rona Uitentuis

Bijlagen:
–  LTO Noord-visie Bodemdaling in West Nederland
Brief van LTO Noord, Water, Land en Dijken en Noord-Holland Zuid aan Provinciale en Gedeputeerde Staten