Een optimale voorjaarsbemesting, hoe krijg je dat voor elkaar?

UITNODIGING THEMA BIJEENKOMST | DONDERDAG 12 DECEMBER VAN 10:00 – 12:00 UUR

Op 12 december 2019 om 10:00 organiseren we een themaochtend over voorjaarsbemesting.
Welke factoren bepalen het sterkst de benutting van mest van eigen bedrijf? Hoe krijg je daarbij de beste grasopbrengst en benutting van alle nutriënten? Alle WLD leden zijn van harte welkom op deze interessante bijeenkomst.

De afgelopen twee jaar heeft een groep van 20 boeren in Noord-Holland en 70 boeren in Zuid-Holland meegedaan met een pilot over het juiste moment van bemesten, rekening houdend met de bodemtemperatuur.

• Maar is bodemtemperatuur de beste parameter om het optimale bemestingsmoment
in het voorjaar te bepalen?
• Halen we bij de genoemde 6-8 graden de optimale benutting?
• En: zijn er nog meer factoren die belangrijk zijn om het optimale bemestingsmoment
te bepalen?

Zowel in de praktijk als door onderzoek is een antwoord gezocht op deze vragen. Het doel hiervan: het maximaal benutten van de gegeven mest.

PROGRAMMA

 • Welkomstwoord – Frank de Wit, voorzitter van Water, Land & Dijken

  • Samenvatting resultaten bodemtemperatuur en water bij de mest – Wim Honkoop, PPP-Agro Advies
  Er zijn de afgelopen twee jaar verschillende drijf- en kunstmestproeven aangelegd met verschillende
  bemestingstijdstippen en hoeveelheden. Hierbij is onderzocht of bodemtemperatuur afhankelijk bemesten invloed heeft. Ook gaan we in op wat het effect van water bij de mest is.

  • Praktijkvertaling – Wim Honkoop, PPP-Agro Advies
  Een optimale voorjaarsbemesting, hoe krijg je dat voor elkaar? Niet alleen de grasopbrengst telt, maar ook de benutting van alle nutriënten die snel vervluchtigen of afspoelen. Een lagere benutting is een verlies voor uw bedrijf en heeft ook een negatief effect op de lucht en waterkwaliteit.

  • Afsluiting

LOCATIE

Hotel De Rijper Eilanden – Theaterzaal
Zuiddijk 2A, 1483 MA De Rijp

TIJD

Donderdagochtend 12 december
10:00-12:00 uur

Meer informatie? Mail of bel naar Annemarie Koelemeijer, a.koelemeijer@waterlandendijken.nl of 0299-437463