• Terugblik Weidevogelseizoen 2020

  • Terugblik Weidevogelseizoen 2020

  • Terugblik Weidevogelseizoen 2020

Beste vrijwilligers, leden, geïnteresseerden,

Wat hebben we een zwaar jaar gehad, corona zorgde ervoor dat het contact met boeren en vrijwilligers minimaal was, de extreme droogte vroeg veel van de overtuigingskracht van veldcoördinatoren en de bereidheid van boeren om water op het land te zetten, en het landelijke weidevogelresultaat was ook niet rooskleurig. Maar hoe hebben de vogels het er in ons werkgebied vanaf gebracht?

Het liefst hadden we dit op de slotavond toegelicht, maar ook nu gooit corona roet in het eten. Vandaar dat we verschillende gegevens voor u op een rijtje hebben gezet en nu op deze manier, via onze website, toch de slotavond onderwerpen met u delen.

Gouden Grutto Pul
Op deze pagina vindt u als eerste een filmpje over de jaarlijkse Gouden Grutto Pul trofee. In het filmpje stellen de genomineerde bedrijven zich aan u voor en ziet u aansluitend welk bedrijf de trofee in ontvangst neemt.

Persoonlijk woord van de veldcoördinatoren
Ook onze veldcoördinatoren zijn voor de camera gaan staan, zij spreken u in een filmpje persoonlijk toe en vertellen over hoe het weidevogelseizoen in hun gebied is verlopen.

Toch genoeg voedsel voor pullen
Er zijn gelukkig lichtpuntjes, ondanks de droogte en hoge predatie, hebben veel agrariërs tijdens de droogte de weidevogels te hulp geschoten door hun greppels vol te laten lopen met water. Ook werden er meer plas-drassen gecreëerd en die werden vervolgens langer nat gehouden. Bij deze greppels en plasdrassen hadden de pullen van de weidevogels door deze nattere omstandigheden toch genoeg voedsel om op te groeien.

Voorkomen van predatie
Maar de predatoren, zoals vossen, kraaien, hermelijntjes en andere marters, te slim af zijn is nog wel een hele opgave. Preventief beleid zou de weidevogel enorm helpen maar daar zijn meer partijen voor nodig. Water, Land & Dijken gaat komend jaar samen met Landschap Noord-Holland aan de slag met de uitwerking van een voorstel voor predatiebeheersing in weidevogelgebieden. Daarnaast heeft de agrarische natuurvereniging onlangs financiering ontvangen voor de optimalisatie van weidevogelbiotoop. Hiermee komt onder andere geld beschikbaar voor het vernatten van meer percelen, het kappen van bosjes en het kruidenrijker maken van percelen.

Resultaten
Dan informatie over de weidevogelseizoen resultaten. Op onderstaande kaart kunt u op het cijfer in een gebied klikken, dan komt u bij de weidevogelseizoen resultaten. Deze worden per deelgebied gegeven, zowel een korte inhoudelijke informatie als een aantal cijfers. De weidevogelgegevens zijn afkomstig uit www.boerenlandvogelsnederland.nl

Wij hopen dat u op deze manier toch een beetje Slotavond gevoel krijgt. Namens Water, Land & Dijken heel erg bedankt voor uw inzet afgelopen weidevogelseizoen, en we zien u graag volgend jaar in goede gezondheid terug!

Met vriendelijke groet, ook namens de Vrijwilligersraad,

Martine Bijman
Projectleider agrarisch natuurbeheer

De Gouden Grutto Pul 2020

Dit jaar zijn er twee bedrijven genomineerd voor de Gouden Grutto Pul 2020. Zij stellen zich in een filmpje aan u voor en vertellen over hun drijfveren om zich in te zetten voor behoud en bescherming van weidevogels. U ziet dan óók gelijk daarna wíe van deze twee bedrijven de Gouden Grutto Pul gewonnen heeft.

De vrijwilligersraad is in ieder geval trots op álle boeren én vrijwilligers die zich inzetten voor de weidevogels. Veel kijkplezier!

Een persoonlijk woord van uw veldcoördinator

Tijdens een normale slotavond is er alle tijd voor vrijwilligers, boeren en veldcoördinatoren om met elkaar in gesprek te gaan over het weidevogelseizoen. Hoe is het verlopen, wat waren dit jaar de bijzonderheden, wat ging minder goed en wat ging wel goed? En uiteraard, wat zijn de resultaten? De veldcoördinatoren willen u hier toch graag over vertellen. Daarom hebben ze allemaal een filmpje gemaakt en spreken u graag persoonlijk toe.

Gebied: Schermer, Beemster, Eilandspolder, Mijzen, Starnmeer, Kalverpolder en Wormer- en Jisperveld

Veldcoördinator: Marieke Stam

Gebied: Oostzanerveld, Ilperveld, Katwoude, Varkensland, Wijdewormer

Veldcoördinator: Monique Hoffenaar

Gebied: Waterland-Oost, Monnickendam, Marken, Zuiderwoude, Uitdam

Veldcoördinator: Tanja Verbij

Gebied: Westzaan, Krommenie, Assendelft, De Woude, Heiloo, Limmen, Castricum, Uitgeest, Bergen, Egmond, Schoorl

Veldcoördinator: Tessa Hoogeveen

Gebied: Zeevang, de Beetskoog en Oterleek

Veldcoördinator: Willem Overweg

De resultaten van het weidevogelseizoen per gebied

We begrijpen dat u nieuwsgierig bent naar de resultaten van het weidevogelseizoen in het gebied waar u als vrijwilliger actief bent, en uiteraard is het ook waardevolle informatie voor u als agrariër. We hebben deze gegevens uit www.boerenlandvogelsnederland.nl gehaald en voor u op een rijtje gezet.

Resultaten akkervogel monitoring

In de gebieden Beemster en Schermer zijn ook de resultaten van de akkervogel monitoring te zien.

Reageren?

Reacties, suggesties of opmerkingen naar aanleiding van de slotavond informatie op deze pagina is van harte welkom. U kunt direct contact opnemen met uw veld coördinator, of u kunt een mail sturen naar  reacties@waterlandendijken.nl. Wij reageren daar dan zo snel mogelijk op per mail of telefonisch.

Hoe werkt het?

Klik op de kaart op het nummer in het gebied waarvan u de weidevogelresultaten wilt zien. U komt dan in een document met daarin de gebiedjes genoemd die in dat grotere gebied voorkomen. Per gebiedje worden de volgende cijfers weergegeven:

– aantal gevonden legsels per vogelsoort
– resultaat uitgekomen legsels zover bekend
– welk soort en hoeveel agrarisch natuurbeheer er in dat gebiedje is afgesloten

Ook zijn de meeste gebiedjes voorzien van een informatie tekstje over het verloop van het weidevogelseizoen, geschreven door de veldcoördinator.

Filmpjes uit het veld gemaakt met de wildcamera

Mooie beelden van nest in Uitgeest

Op een perceel in Uitgeest werden alle nesten gepredeerd, op één na. Bij dit nest is vervolgens een wildcamera geplaatst. Opvallend was dat er op het perceel een aantal nieuwe nesten bij kwamen, maar dat deze binnen een korte tijd ook weer gepredeerd werden. Het nest met de camera bleef ongedeerd en is keurig uitgekomen. Heeft de camera de predator misschien afgeschrikt? Het heeft in ieder geval mooie beelden opgeleverd!

De vos in Westzaan

Eind april kwam een boer in Westzaan erachter dat veel van zijn nesten gepredeerd waren. Er werd vermoed dat de vos langs was geweest, maar dit was niet met zekerheid te zeggen. Met de gedachte dat de predator mogelijk weer terug zou komen, is er een wildcamera geplaatst op een dam. Na een paar dagen was het raak en kwam de vos in beeld. Bij het terugkijken van de beelden zag je goed wat er nog meer voorbij scharrelt in het weiland.