Tag Archief van: weidevogelseizoen

Scholekster broedplateaus worden geplaatst

Het Jaar van de Scholekster pakken we in ons werkgebied groots aan, met het plaatsen van 132 scholekster plateaus op 68 locaties in of bij boerensloten.

Vrijwilligers hebben de materialen voorbereidt zodat ter plekke eenvoudig de plateaus gemonteerd kunnen worden. Inmiddels hebben al meerdere WLD leden de materialen opgehaald en zijn meteen aan de slag gegaan met het plaatsen van de plateaus. Door weer en wind, wadend in het koude water of vanuit de boot. De komende twee weken brengen de veld coördinatoren de plateau materialen rond, streven is dat binnen drie weken de plateaus staan. Dat is nog mooi op tijd, voordat het broedseizoen van de scholekster begint.

 

 

2021 was een wonderlijk weidevogelseizoen

Persbericht, Purmerend, 16 juli 2021

‘2021 was een wonderlijk weidevogelseizoen’

Het voorjaar van 2021 was koud en nat waardoor het gras langzaam groeide. Door deze relatieve rust in de weilanden hebben de weidevogels een tamelijk onbezorgde broedperiode gehad. Door de natte meimaand is grootste deel van het land pas rond eind mei voor de eerste keer gemaaid en in de percelen die zijn uitgesteld van maaien voor de weidevogels, gaat dit weekend pas het mes. Het natte voorjaar was echter voor de leden van Water, Land & Dijken een uitdaging om kwalitatief goed gras te oogsten, al was er hierdoor wel voldoende voedsel voor de vogels en hun pullen aanwezig.

Sturing tijdens het seizoen
Was er dan helemaal geen sturing nodig dit seizoen? “Zeker wel! Voorafgaand aan het weidevogelseizoen zijn boeren, vrijwilligers en veldcoördinatoren heel druk geweest met het plaatsen van bijna 25 kilometer vossenraster”, aldus Martine Bijman, projectleider agrarisch natuurbeheer bij Water, Land & Dijken, een collectief van 500 boeren in het midden van Noord-Holland. “Een vossenraster bestaat uit een aantal stroomdraden boven elkaar die op strategische plekken rondom een weidevogelrijk perceel wordt geplaatst. Hiermee kun je voorkomen dat de vos in een nachtelijk bezoek vele nesten leeg rooft”. De vos is slim, uit de filmpjes van de geplaatste wildcamera’s blijkt dat het dier net zo lang op zoek gaat naar een gaatje tot hij binnen het raster is. Maar op de meeste plekken gaat het goed. Een trotse boer kon het niet laten de veldcoördinator te bestoken met zijn goede resultaten. Bijman: “Het aantal nesten na het plaatsen van het raster is daar verdriedubbelt en ook van elders kwamen succesvolle berichten”.

De weersomstandigheden waren weliswaar gunstig, het gaat natuurlijk niet vanzelf. Uitrijden van ruige mest, strategisch beweiden, stroken uitmaaien, hier en daar toch wat extra water op het land; het zijn allemaal activiteiten die de weidevogels helpen. Vooral de samenwerking tussen de boer en de veldcoördinator bepaald voor een groot deel het succes. “De veldcoördinator heeft het totaal overzicht over een polder en weet precies wat de vogels waar nodig hebben. Een cruciale functie dus wat ons betreft” zegt Bijman.

Monitoring
Water, Land & Dijken (WLD) heeft een professioneel telbureau opdracht gegeven voor de uitvoering van een monitoring. Het afgelopen seizoen heeft het bureau de weidevogels in het werkgebied geteld. Hieruit blijkt dat op percelen met pakketten voor agrarisch natuurbeheer 107 broedparen weidevogels per 100 ha. aanwezig waren.
Aan de hand van de telling is het broedsucces bepaald (BTS, dit staat voor Bruto Territoriaal Succes, een telmethodiek). In het werkgebied van WLD heeft 63% van de grutto’s en 79% van de tureluurs dit jaar pullen vliegvlug gekregen. Voor de instandhouding van de weidevogelpopulatie is een BTS van 60% noodzakelijk.
Bijman: “Dit is een resultaat waar we onwijs trots op zijn. We hebben 4.300 ha. in het weidevogelbeheer en de 500 boeren en 450 vrijwilligers hebben het hier best druk mee. Weidevogels hebben het niet makkelijk, het is dan fijn te merken dat de inspanningen effect hebben”.

 

Vooruitkijken
Water, Land & Dijken staat niet stil. Op dit moment werken zij al volop aan de voorbereiding van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer dat ingaat per 1 januari 2023. “Het is nog niet duidelijk welke gebieden er mee kunnen doen vanaf dat jaar en in welke vorm, maar de ambitie is groot” zegt Frank de Wit, voorzitter van het collectief. “We denken verder dan alleen weidevogels, biodiversiteit is een term die veelvuldig voorbij komt, hoog op de agenda’s staat en wij zien de meerwaarde hiervan, ook voor het agrarisch natuurbeheer. Om die reden gaan we in 2022 al aan de slag met het vergroten van kruidenrijkdom van percelen, bekijken we hoe we eenvoudig, snel en met behoud van rendement, kunnen vernatten en voeren we laagdrempelige onderzoekjes uit in de richting van voedselbeschikbaarheid voor de weidevogels”.

“Het zijn onzekere tijden voor de agrarische sector maar wij zijn ervan overtuigd dat boeren uitstekend in staat zijn om de natuur op het agrarische land te behouden” aldus een trotse voorzitter.

————————————————————————–

Contactpersoon: Frank de Wit, voorzitter van WLD
frankdewit80@gmail.com of 06-55346611.

Water, Land & Dijken, Slenkstraat 70, 1441 MS  Purmerend
info@waterlandendijken.nl, 0299-437463

Vos predatie kievitsnest

Water, Land & Dijken zet wildcamera’s in om predatoren te kunnen achterhalen. In onderstaand filmpje is de predatie door de vos op een kievitsnest vastgelegd. De vos neemt de eieren één voor één mee en slurpt ze leeg. De kievit ruimt vervolgens de eierenschalen op, waardoor er geen sporen meer terug te vinden zijn in en rondom het nest.

Column Frank de Wit

Blijven doen waar je goed in bent

Terwijl met de paasdagen, ondanks het gure weer, de eerste weidevogelnesten gevuld worden met eitjes, kijken we bij Water, Land & Dijken ook vooruit.

In het jaar 2023 komt er een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Als vereniging draaien we mee in pilots om de ecoregeling, die eraan komt, werkbaar en effectief te krijgen. Ook het Agrarisch Natuur en -Landschap beheer (ANLb) gaat vanaf 2023 een nieuwe periode van zes jaar in.

We zijn heel blij met de Kamerbrief van Carola Schouten over de tussenevaluatie van het ANLb. Hierin staat dat wij afgelopen zes jaar een ANLb hebben neergezet dat goed heeft gewerkt en dat het een systeem is dat echt bijgedragen heeft aan het verbeteren van de leefomgeving van de weidevogels. Een mooie opsteker voor de collectieven om mee door te gaan na 2023. Want, het agrarisch natuurbeheer is de kern waar onze vereniging voor is opgericht en waar we tal van andere projecten omheen gebouwd hebben.

Na 25 jaar weten we dat we heel veel goede dingen doen, maar dat we ook de verantwoording hebben om er goed in te blijven. Daarom zijn we op dit moment bezig om het huidige ANLb stelsel en de beheerpakketten te evalueren en te kijken waar het beter kan. Zo heeft u, als u agrarisch natuurbeheer bij ons heeft afgesloten, afgelopen maand een enquête gehad met vragen over het ANLb.

Uit de enquête kwamen voor mij een paar belangrijke punten naar voren:
Ten eerste geeft 90% van de deelnemers aan dat het stelsel goed bevalt en zelfs 95% geeft aan er na 2023 mee door te willen gaan. Dit doet ons goed.
Verder geeft bijna 2/3 van u aan pakketten af te sluiten binnen dit stelsel omdat het goed is voor de biodiversiteit en gewoon hoort bij het bedrijf. Dit betekent dat de keuze voor agrarisch natuurbeheer een hele bewuste is en we daar heel zorgvuldig mee om moeten gaan en dat best wel wat duidelijker naar de buitenwereld kenbaar mogen maken.

Moeten we dan wel iets veranderen aan het stelsel ANLb na 2023?
Ja, om u in de toekomst ten dienste te zijn en te blijven motiveren kijken we wat er beter kan. Belangrijk hierin vinden we dat er goede stimulansen zijn en effectieve variatie en mozaïek geboden wordt. Verder wordt door u een goede begeleiding gewaardeerd en bent u tevreden dat extra inspanning ook extra beloond wordt. Zo gaan uw ondernemerschap en vrijwillig weidevogelbeheer hand in hand en kunnen we aan de maatschappij laten zien waar we goed in zijn en blijven. Want dat is waar we het voor doen.
En voor komende maand, een vruchtbaar voorjaar toegewenst, zowel voor de grasgroei voor onze koeien als voor onze weidevogels en mooie bloeiende akkerranden.

Frank de Wit, voorzitter

Column Frank de Wit

Organiseren, flexibel zijn en samen optrekken

Elke morgen als ik opsta denk ik: uit de veren en aan de slag, want er is veel te doen vandaag!

Je hebt een vast rondje met je werk bij de koeien, maar elke dag komen er ook dingen tussendoor of valt er iets tegen. Dat zijn we gewend als boeren, vooral in de zomer, als je naar het weer zit te kijken wanneer je in het land aan het werk wil. Je probeert het goed te organiseren, moet ook flexibel zijn en een dag is zo om.

In onze vereniging voel ik ook die energie om veel te doen en alle veranderingen samen op te pakken.

Dit heeft erin geresulteerd dat Water Land & Dijken een vereniging is die naast het agrarisch natuurbeheer, waar we eigenlijk voor zijn opgericht, steeds meer projecten ‘eromheen’ doet. Denk bijvoorbeeld aan boerderijeducatie, bodemcoaches, de GLB-pilot of een gebiedsproces in Waterland-Oost. Door zo op een breed veld actief te zijn creëren we meerwaarde voor onze leden.

Ons brede werkveld zorgt er ook voor dat we door veel andere groene organisaties gevraagd worden in overleggen om mee te denken  met het maken van plannen. Het is natuurlijk mooi dat we zo aan het begin al om de tafel zitten bij projecten voor onze leden. Wat mij wel opvalt is dat ik als voorzitter aan tafel zit bij deze overleggen maar dat de stem van de landbouw, in mijn ogen, vaak ondervertegenwoordigd is. Andere partijen worden door mensen vertegenwoordigd waarvan dit werk hun baan is en die partijen zijn stevig georganiseerd. Als boerenvertegenwoordiger zitten wij hier weliswaar met veel kennis en verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd doen we het ‘erbij’, naast ons eigen bedrijf.

Goed georganiseerd zijn en samen optrekken is essentieel om onze belangen goed te vertegenwoordigen in alle dingen die op ons afkomen als sector.

Blij ben ik dan ook met de goede samenwerking tussen de nieuwe Vereniging voor Behoud Boeren Waterland, LTO en Water, Land & Dijken. Met behoud van ieders identiteit trekken we steeds vaker samen op en vervult Water, Land & Dijken haar taak als bruggenbouwer tussen het  agrarisch ondernemerschap van onze leden en een sterke plattelandsnatuur.

Het is februari, de dagen worden weer langer, ik kan me nu niet voorstellen dat ik straks de plas-dras pomp weer aanzet, want het is op dit moment nog zo nat in het land. En er komt een winterse periode aan. Maar toch weten we dat het voorjaar er daarna aankomt, het gras weer gaat groeien en de weidevogels weer komen. Ik heb er zin in!

Frank de Wit, voorzitter