Tag Archief van: Monitoring vossenrasters

Houden vossenrasters de vossen tegen?

Afgelopen weidevogelseizoen zijn boeren en vrijwilligers van Water, Land & Dijken aan de slag gegaan met het plaatsen van vossenrasters. In totaal zijn er op 23 locaties rasters geplaatst met als doel om de vos op afstand te houden van weidevogelnesten en kuikens. Gedurende het seizoen zijn op deze locaties nesten gezocht door vrijwilligers, is er een broedparentelling uitgevoerd door ecologisch adviesbureau vd Goes en Groot en zijn er wildcamera’s geplaatst in en rondom het vossenraster. De resultaten laten zien dat het raster een barrière is, maar geen garantie biedt op het voorkomen van predatie.

Met de 23 vossenrasters is in totaal een oppervlakte van ruim 165 hectare omrasterd. Uit de monitoringsgegevens blijkt dat binnen de rasters 348 broedparen per 100 hectare voorkomen en de vrijwilligers hier in totaal 657 nesten hebben gevonden. De rasters zijn dus voornamelijk geplaatst op locaties waar een hoge weidevogeldichtheid aanwezig is. Van de 657 gevonden nesten, zijn er 103 gepredeerd. Dit komt neer op 15,7%, dit is vergelijkbaar met de omliggende percelen. Bij een aantal rasters is de predatie veroorzaakt door kraaien, vliegende predatoren worden namelijk niet tegengehouden met schrikdraad. Het meest opvallende is dat ook op een aantal locaties predatie binnen het raster is vastgesteld door de vos.

Bij 12 locaties zijn vossen waargenomen in de directe omgeving van het raster. De vossen zijn vastgelegd op wildcamera’s, zijn gezien door omwonenden of hebben sporen achtergelaten. Bij 6 van deze rasters is het de vos gelukt om binnen het raster te komen, bij de overige 6 rasters is dit niet gelukt. Het lijkt er dus op dat de rasters wel een barrière zijn voor de vossen, maar zodra er een mogelijkheid is of de drang naar voedsel erg groot is, ze deze barrière overbruggen. Bij de overige rasters zijn geen vossen waargenomen, waardoor het niet te zeggen is of de rasters daadwerkelijk gewerkt hebben. Komend jaar worden er opnieuw rasters geplaatst en zal gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om de rasters te verbeteren.

 

Vossenraster                              Vos vastgelegd door de wildcamera