Tag Archief van: Kruidenrijk grasland

Meer ha kruidenrijk grasland in de Beemster dankzij de Rabobank

Sinds enkele jaren verdiept een studiegroep van veehouders uit de Beemster zich in regeneratieve landbouw. Met kennisbijeenkomsten en excursies worden diverse thema’s behandeld zoals optimaal bodembeheer en kruidenrijk grasland. Met de opgedane kennis onderzoeken de veehouders hoe ze dit in kunnen passen binnen hun bedrijfsvoering.

Van Rabobank Waterland e.o. heeft de studiegroep een donatie mogen ontvangen ter ondersteuning van hun activiteiten. Gekozen is om met dit bedrag concreet aan de slag te gaan en kruidenrijke grasmengsels aan te schaffen. De eerste percelen met kruidenrijke mengsels zijn inmiddels al ingezaaid. De komende periode zullen er nog meer ha kruidenrijk grasland in de Beemsterpolder komen.

Zie hier het resultaat:

Kruidenrijk grasland

De Agrarische Collectieven Hollands Noorden en Water, Land & Dijken hebben een proef uitgevoerd met een kruidenrijk weidevogelmengsel op een aantal bedrijven. Hierdoor is veel praktijkervaring opgedaan. Dit kunt u lezen in de folder Kruiden in je gras, voor koe bodem en vogels of kijk  het filmpje over dit onderwerp.

Link naar het filmpje over kruidenrijk grasland

Link naar de brochure over kruidenrijk grasland

Meer informatie over dit project op de website van Hollands Noorden en Water, Land & Dijken

Tag Archief van: Kruidenrijk grasland

Symposium Kruidenrijk Grasland

De Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling en de WUR organiseren een symposium over kruidenrijk grasland in het veenweidegebied. Zie onderstaande uitnodiging:

Beste beleidsmakers, onderzoekers, boeren en andere belangstellenden,

Wij willen u van harte uitnodigen voor het symposium Kruidenrijk Grasland op 21 november.

De afgelopen vier jaar heeft WUR op verzoek van de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling, en gefinancierd door het Kennisbasisprogramma van het ministerie van LNV, onderzoek gedaan naar kruidenrijk grasland in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Op dit symposium delen we de resultaten en zoeken we de uitwisseling met andere projecten. We sluiten af met een paneldiscussie: hoe krijgen we meer kruidenrijk grasland in het veenweidegebied? Het volledige programma vindt u onder in deze mail.

Voor wie?
Beleidsmakers, onderzoekers, boeren en andere belangstellenden zijn welkom. Er is plek voor maximaal 120 mensen.

U bent van harte welkom om de uitnodiging te delen binnen uw netwerk.

Programma

09:15 Inloop

09:30 Welkom & intro  Judith Westerink, projectleider, met Lawrence Jones-Walters, Director KB Nature Inclusive and Landscape (WUR)

09:45 Wat is kruidenrijk grasland in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden?  Conny Bufe, Wim Ozinga en Rob Geerts (WUR)

10:30 Pauze en posterronde

11:15 Wat kunnen en willen boeren in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden met kruidenrijk grasland?  Judith Westerink, Marleen Plomp en Jan Hassink (WUR)

12:00 Lunch en posterronde

13:15 Deelsessies (2 zalen)

  1. Winst & Weidevogels – Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut)
  2. Herkenning van Kruidenrijk Grasland – Wouter Meijninger (WUR)

14:00 Deelsessies (2 zalen)

  1. Living Lab Alblasserwaard: participatory system mapping – Wiesje Korf (EUR) en William Voorberg (Naturalis)
  2. Koeien en Kruiden – Anne Jansma (Van Hall Larenstein)

14:45 Pauze en posterronde

15:30 Hoe krijgen we meer kruidenrijk grasland in het veenweidegebied? – Paneldiscussie onder leiding van Edo Gies (WUR)

16:30 Borrel (alcoholvrij)

Dit symposium wordt mogelijk gemaakt door het Kennisbasisprogramma ‘Nature Inclusive and Landscape’ en de Nationale Wetenschapsagenda

Interesse? Meld je aan via deze link