Tag Archief van: Gemeente Purmerend

Biodiversiteit op het boerenerf

Een mooi moment op te delen: afgelopen maandag werd er op 16 agrarische bedrijven producten uitgeleverd voor het project ‘Biodiversiteit op het boerenerf’: 53 laanbomen, 1.270 struiken, 67 fruitbomen, 1.496 vaste planten, 89 nestkasten en 12 zakjes bloemrijk mengsel. Dit na een erfscan op elk bedrijf door Water, Land & Dijken, waarbij samen met de agrariërs gekeken is hoe de biodiversiteit op het erf voor de doelsoorten verbeterd kan worden.

Dankzij gemeente Alkmaar, stichting Landzijde, gemeente Purmerend en natuurlijk de agrariërs is er in 2023 meer biodiversiteit in het buitengebied gecreëerd. In 2024 gaan we verder met meer biodiversiteit op de boerenerven.

Kwekerij De Batterijen willen we bedanken voor hun service en producten.

 

 

Project biodiversiteit op boerenerven in gemeente Purmerend van start

Het project ‘Biodiversiteit op het boerenerf’ is woensdag 11 oktober in Purmerend van start gegaan. Daarmee heeft de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken een eerste stap gezet voor een betere leefomgeving voor alles wat leeft op en rond boerenerven binnen de gemeente. Wethouder Coen Lageveen plaatste samen met boer Stefan Köhne een nestkast op zijn boerderij in de Beemster.

Project Biodiversiteit op het boerenerf

Het boerenerf is een plek waar veel leven van het boerenland samenkomt. Daar liggen ook kansen voor het versterken van de natuur op het platteland. Gemeente Purmerend vindt het belangrijk dat er meer biodiversiteit binnen haar gemeentegrenzen komt. Daarom verzorgt ze de financiering van het project Biodiversiteit op het boerenerf. Water, land & Dijken voert de coördinatie en uitvoering uit voor de komende drie jaar. Zo ontstaat er een nog betere leefomgeving voor alles wat leeft op en rond boerenerven. Per jaar kan er op 14 agrarische bedrijven een erfscan uitgevoerd worden.

Wethouder Coen Lageveen van Purmerend: “Het is fantastisch om hier bij Stefan Köhne als eerste een nestkastje te plaatsen vanuit dit project. Agrariërs dragen graag hun steentje bij om meer biodiversiteit te creëren. Op de agrarische erven liggen veel kansen. Met een advies op maat van Water, Land & Dijken kun je gericht een betere leefomgeving creëren voor de flora en fauna. Zoals de aanleg van een haag, het planten van bomen of het plaatsen van nestkastjes.”

Van erfscan tot uitvoering maatregelen

Voor het project bezoekt een veldcoördinator van Water, Land & Dijken de deelnemende agrariërs om een erfscan uit te voeren. Bestuurder Jan Uitentuis van Water, Land & Dijken: “Boerenerven zijn belangrijk voor de biodiversiteit in het agrarisch landschap. Er leeft veel, van vlinders tot boerenzwaluwen en van vleermuizen tot egels. En er liggen ook kánsen. Door de erfscan en advies op je erf zie je kans op verbetering, zoals aanleg van struiken, een takkenril of het plaatsen van een insectenhotel.” De veldcoördinator bekijkt of er biodiversiteit is op het erf en adviseert hoe dit verbeterd kan worden. De agrariër kan dan bepalen met welke maatregelen de biodiversiteit op het erf versterkt kan worden.  Voor dit project worden de nestkastjes deels door de hulpboeren van stichting Landzijde gemaakt.

Heeft u een agrarisch bedrijf in gemeente Purmerend en heeft u interesse om deel te nemen aan dit project? Lees dan hier verder voor meer informatie.

Veldbijeenkomst bloemenlinten in de Beemster

Hoe groeien bloemenranden en welke insecten hebben er profijt van? En hoe kun je een bloemenrand het beste beheren?  Afgelopen maandag, 11 september, was er een veldbijeenkomst op het akkerbouwbedrijf van de familie Francis voor de deelnemers aan bloemenranden.  Jan Rijnders, IVN afdeling Waterland, vertelde de aanwezigen van alles over insecten en hoe je een geschikte leefomgeving kunt creëren.

Beemster in Bloei

Sinds vorig jaar is Water, Land & Dijken één van de partijen van het initiatief Beemster in Bloei. Andere partijen zijn de gemeente Purmerend, CONO Kaasmakers en de Beemsterling. Alle agrarische ondernemers in de Beemster krijgen de kans om in het voorjaar een bloemenrand in te zaaien om zo de biodiversiteit te vergroten. Nieuw dit jaar is dat ook particulieren in het buitengebied mee konden doen. Met elkaar is er dit jaar ruim 23.000 m2 aan bloemenranden ingezaaid (vorig jaar was dat nog 8.660 m2). Dit oppervlak is ingezaaid bij 15 particulieren in het buitengebied en 20 agrarische bedrijven.

Maar niet alleen in de Beemster worden bloemenlinten gezaaid. Via de CONO hebben alle aangesloten veehouders de mogelijkheid om een bloemenlint in te zaaien.  En via het agrarisch natuurbeheer kunnen akkerbouwers akkerranden inzaaien.

Goed voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een prachtig gezicht

Bloemenranden dragen bij aan het vergroten van de biodiversiteit; ze helpen om de waterkwaliteit te verbeteren, trekken natuurlijk plaagbestrijders zoals lieveheersbeestjes aan, trekken gewasbestuivers zoals bijen aan, zorgen voor voedsel- en schuilmogelijkheid van insecten en vogels en geven kleur aan het landschap.

Diverse bloemenmengels ingezaaid

Vorige winter ontving het initiatief ‘Beemster in bloei’ uit het coöperatiefonds van de Rabobank een cheque van € 750,-. Deze bijdrage is onder andere  ingezet voor het aanleggen van een proefveldje. Op dit veldje bij akkerbouwbedrijf Francis zijn door loonbedrijf Wouters meerdere stroken ingezaaid met diverse bloemenmengsels. Deze zomer is gevolgd hoe de stroken zich ontwikkelen en of er bloemenmengsels zijn die meer verschillende soorten insecten aantrekken. Zo leren we steeds meer over de verschillende bloemenmengsels die beschikbaar zijn.

Foto: Ingrid de Boer

Donatie Rabo coöperatiefonds voor biodiversiteit

Deze week overhandigde Willem Landman (lid van de ledenraad Rabobank) namens het coöperatiefonds van de Rabobank een cheque van € 750,= voor het Beemsterfonds. Met o.a. dit bedrag willen we ook in 2023 met zoveel mogelijk agrariërs de Beemster in bloei zetten en daarmee een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de Beemster. We zijn dan ook heel blij met deze bijdrage aan het fonds.  Het Beemsterfonds is een samenwerking tussen Water, Land & Dijken, Cono Kaasmakers, de Beemsterling en gemeente Purmerend

 

.