Tag Archief van: Agrarisch Natuur en Landshapsbeheer

En, waren de scholekster broedplatforms een succes?

In het teken van het Jaar van de Scholekster zijn er dit voorjaar maar liefst 145 broedplatforms in ons werkgebied geplaatst.

Dit dankzij enorme bereidwilligheid van onze boeren leden om ze te plaatsen, vaak samen met hun kinderen, door vrijwilligers of samen met zorg cliënten. Maar waren die broedplateaus nou een succes, gingen de scholekster daar nou inderdaad op zitten broeden? En wat is het resultaat daarvan? Zijn de nesten uitgekomen? Zijn de pullen vlieg vlug geworden?

Daar zijn wij ook heel nieuwsgierig naar. De gegevens worden de komende tijd verzameld om dit zoveel mogelijk inzichtelijk te krijgen. Daarbij wordt ook gekeken naar de plek waar het platform heeft gestaan, in de sloot, naast de sloot, in een plasdras e.d. En welk materiaal (schelpen, grint, mijnsteen) waar is gebruikt, of dat misschien van invloed is geweest op het broedsucces.
In het najaar komen we met informatie over de resultaten bij u terug.

Biodiversiteit verbeteren op het boerenerf werkt

Wat is er al aan biodiversiteit op het boerenerf en met welke maatregelen kan je dit verbeteren? In de afgelopen drie jaar is er, dankzij financiering van de gemeente Alkmaar en stichting Landzijde, op meer dan 50 boerenerven in ons werkgebied door WLD een erfscan uitgevoerd. Er zijn daarna producten zoals (fruit)bomen, struiken, vaste planten en nestkasten geleverd om de erven nog biodiverser te maken.

Afgelopen week was er een excursie voor de deelnemers van het project Biodiversiteit op het boerenerf. Bij deze excursie sloot ook wethouder Schouten van de  gemeente Alkmaar aan.

Kevin Raatjes en Klaas-Jan Koedijk van landschap Noord-Holland vertelden enthousiast over de erfbewoners en hun leefomgeving. Het verhaal werd opgehangen aan het charmante steenuiltje. Als de leefomgeving voor dit uiltje op orde is, is het ook voor veel andere erfbewoners geschikt.

Vervolgens zijn we bij de familie Konijn in de Starnmeer een rondje over het erf gegaan. Zij hebben verteld en laten wat ze na de erfscan gedaan hebben op het erf en wat er is  aangeplant n.a.v. het erfscan advies.

Wilt u ook de biodiversiteit op uw erf of in uw tuin verbeteren? Kijk dan in deze erfsoortengids voor praktische tips en weetjes over wat u voor welke doelsoorten kunt doen.

Meer informatie over het project Biodiversiteit op het boerenerf gemeente Alkmaar

 

Bloeiende Boerensloten in kaart brengen

Met een startbijeenkomst bij de Rodenburghoeve in de Uitgeesterbroek is de aftrap gemaakt voor het monitoren van de bloeiende boerensloten in ons werkgebied. Ook dit jaar gaan leden van Water, Land & Dijken en leden van Hollands Noorden weer aan de slag om alles wat groeit en bloeit in en om de sloot in kaart te brengen. Het monitoren van deze sloten vindt in de zomermaanden plaats. Ook dit jaar hopen we dat er weer mooie waterparels (sloten met grote variëteit) tussen zitten.
Samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden.

Kruidenrijke akkerranden na regen hopelijk snel in bloei

Dat is mooi voor de kruidenrijke akkerranden, vogelakkers en bloemenblokken. Vanwege de nattigheid dit voorjaar zijn veel locaties iets later ingezaaid dan gebruikelijk. Door de daarop volgende droogte heeft het zaad moeite gehad met kiemen. Veel akkerranden staan dan ook nog nauwelijks in bloei, enkele uitzonderingen daargelaten. Hopelijk brengt de regen daar snel verandering in en schieten de bloemen komende week de grond uit. De meerjarige vogelakkers die een jaar geleden al zijn ingezaaid liggen er overigens wel mooi gekleurd bij. Het grote voordeel van meerjarige pakketten is dat deze vanaf het tweede jaar vroeger in het seizoen tot bloei komen en minder last hebben van weersinvloeden.

Hier zie je twee kruidenrijke akkerranden die al opgekomen zijn en een in het midden waar vanwege de droogte het zaad moeite heeft met kiemen

Foto’s Marieke Stam

Meer foto’s op facebook van Water, Land & Dijken

 

Inzet WLD drone voor controles agrarisch natuurbeheer

Water, Land & Dijken voert steekproefsgewijs controles uit voor het agrarisch natuurbeheer. Met het grote werkgebied en de vele hectaren waar agrarisch natuurbeheer op zit kostte dit tot nu toe veel tijd. Daarom heeft WLD een kleine drone waarmee de controles efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Ook kunnen we zo beter percelen controleren die ver achterin een polder liggen en niet direct vanaf de openbare weg bereikbaar/zichtbaar zijn. De controles met de drone vinden onaangekondigd plaats. In de voorwaarden horende bij het ANLb contract staat inzet van de drone ook beschreven. WLD voldoet aan de vigerende regelgeving voor drone vliegen. In Natura 2000 gebieden vliegen we alleen met toestemming van de TBO’s. Dus hoort en/of ziet u een drone boven uw land vliegen, dan kan deze mogelijk van WLD zijn.