Start aanleg Natuurvriendelijke Oevers

Op 15 augustus 2018 zijn we gestart in de Zeevang met Fase 1 van de aanleg van natuurvriendelijke oevers vanuit POP3 subsidie. We doen dit met 2 doelen. Voor de boer stopt dit de afkalving van zijn percelen en door de aanplant van riet en liesgras creëren we meer biodiversiteit.

In Fase 1 gaan we ongeveer 12 km aanleggen in de polders Zeevang, Eilandspolder, Veenpolder, gebied Uitgeest en Waterland Oost.

Inmiddels is ook fase 2 (aanleg 2019) opgestart. Een aantal leden doet al mee, maar er is nog ruimte voor meer aanleg.

Wilt u meer weten? Bel of mail naar Els Wennekers, e.wennekers@waterlandendijken.nl, 0299-437463.

Dit project is mogelijk gemaakt door POP3 Kleurrijke linten voor betere waterkwaliteit, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.