Start aanleg 12,5 km natuurvriendelijke oevers

De komende maanden legt Water, Land & Dijken weer 12,5 kilometer nieuwe natuurvriendelijke oevers aan op de percelen van 25 leden. De oevers zorgen voor meer biodiversiteit en gaan afkalving van slootkanten tegen. De aanleg wordt gefinancierd vanuit een Europese subsidie (POP 3). Water, Land & Dijken verzorgde de subsidieaanvraag, regelde alle benodigde vergunningen en zorgde voor een aannemer die het werk zal uitvoeren.

Oevers verhogen biodiversiteit
De extra kilometer volgen op 50 km natuurvriendelijke oevers die Water, Land & Dijken al eerder aanlegde in Laag Holland. Projectleider Walter Menkveld: “ Uit recent onderzoek [ link ] bleek dat de oevers veel opleveren aan natuurwaarden. Ze zorgen namelijk voor een extra type leefgebied in de polders en dat trekt andere vogels en planten aan. Daarom zijn we blij de volgende 12,5 kilometers aan te kunnen leggen”.

Hoe ziet de natuurvriendelijke oever eruit?
De aannemer gaat vanaf 15 augustus aan de slag bij 25 agrarische bedrijven. Hij zal bossen dun wilgenhout plaatsen tussen houten palen in de bodem die maximaal 1 meter van de kant komen te staan. Vervolgens zet hij jute vast op de beschoeiing, brengt bagger in de zone tussen de palen en de slootkant en plant hier riet of liesgras.

Beheer onderdeel van ANLb
Walter Menkveld: “Het beheer van de natuurvriendelijke oevers zijn onderdeel van ANLb. Onze leden die meedoen ontvangen dus in de toekomst een vergoeding voor om ze te onderhouden.”

Wilt u meer weten over dit project ? Neem dan contact op met Walter Menkveld