Speciaal voor leden

IPV Excursie speciaal voor leden van Water, Land & Dijken, vrijdagmiddag 7 september

Water, Land & Dijken werkt samen met Landschap Noord-Holland aan het Innovatieprogramma Veen (IPV), Het doel van het IPV is het terugdringen van bodemdaling met 90%. Dit door middel van rendabele landbouw.

Excursie naar de proeflocatie

Speciaal voor onze leden organiseren wij op vrijdag 7 september a.s. een excursie naar de IPV proefpercelen op het bedrijf van Elmer Kramer in Assendelft. In deze percelen zijn drukdrains aangelegd. Met deze drukdrains kan de grondwaterstand, onafhankelijk van het slootwaterpeil, actief gestuurd worden. Meer over dit project kunt u vinden op de website van het Innovatieprogramma Veen.

Wilt u deelenemen aan deze excursie? Opgeven is verplicht, graag via secretariaat@waterlandendijken.nl
Er is een beperkt aantal plaaten beschikbaar.

Programma
De excursie vindt plaats op vrijdag 7 september van 13.00 tot 16.30 uur. Het pogramma is als volgt:
13.00 – 14.00 uur ontvangst met koffie/thee en broodjes in het Wapen van Assendelft, Dorpsstraat 533.
14.00 – 15.30 uur veldbezoek aan proeflocatie
15.30 – 16.30 uur napraten

Meer informatie?
Meer weten of vragen neem contact op met Martine Bijman, m.bijman@waterlandendijken.nl of 0299-437463.

INNOVATIEPROGRAMMA VEEN wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Gebiedscommissie Laag-Holland.