Voor actuele informatie over wat nu wel en niet mag van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kijk op hun website: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/mest-uitrijden/wanneer-mest-uitrijden

Er is veel onduidelijkheid over het uitrijden van ruige mest in januari. De informatie die wij daarover van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben gekregen is:

  • landbouwers die grasland hebben dat is gelegen op klei- of veengrond mogen in 2019 ook tussen 1 januari en 31 januari “vaste strorijke mest” uitrijden op dat grasland. Dat wordt dan niet gezien als een overtreding van de baseline.
  • Echter voor 2019 geldt dat het uitrijden in januari niet subsidiabel is in het kader van de ANLb

Kortom: je kunt geen vergoeding krijgen voor het uitrijden van ruige mest in januari. Uitrijden tegen vergoeding en melden kan vanaf 1 februari a.s.

  • Gelet op punt 2 in samenhang met de winterse omstandigheden van nu,  wijzen wij erop dat het verbod om mest uit te rijden over (gedeeltelijk) bevroren of besneeuwde grond nog steeds van toepassing is. Vanaf 1 februari geldt dat al je een pakket hebt in combinatie met pakket ruige mest je wel op bevroren of besneeuwde grond ruige mest mag uitrijden tegen vergoeding.