Resultaten bloeiende boerensloot 2023

Dit jaar hebben 29 boeren in de zomerperiode hun eigen sloten geïnventariseerd voor het project Bloeiende boerensloot. De boeren konden hun eigen sloten beoordelen op vegetatie en waterleven. Een van de deelnemers zegt dat het project een goede aanleiding is om eens bewust naar je eigen sloten te kijken. Er zijn mooie plantensoorten gevonden, maar ook minder mooie waarnemingen, zo waren er dit jaar veel meer niet-inheemse kreeftsoorten aanwezig in de sloten . Voor een overzicht van de resultaten van 2023 zie: https://www.hhnk.nl/bloeiende-boerensloot

Dit is een project van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en boeren van zowel ANV Hollands Noorden als Water, Land & Dijken.