• PROJECTEN

WERKEN AAN INNOVATIES

Water, Land & Dijken werkt aan een aantrekkelijk, afwisselend en in alle opzichten gezond landelijk gebied. Dat is uitdagend werk! In ons werkgebied liggen opgaven die om een innovatieve aanpak vragen: hoe zorgen we voor het verminderen van de bodemdaling, voor meer biodiversiteit en voor optimale water- en bodemkwaliteit? Hoe vinden boeren en burgers elkaar steeds beter?

Daarom initiëren we projecten en onderzoek. We zoeken ook graag de samenwerking met partijen die werken aan dezelfde opgaven. Veel partijen weten ons al te vinden om boeren te betrekken, naar hen te luisteren en van hen te leren. We hebben een uitgebreid netwerk, gebiedskennis en jarenlange ervaring met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Wilt u kennismaken? Neem dan contact op met Walter Menkveld, telefoon 0299 – 437 463. E-mailadres: w.menkveld@waterlandendijken.nl

PROJECTEN

Thema

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Thema

Bodem en water

Thema

GLB pilot