Voortgang mogelijk gezamenlijk beheerplan polder Mijzen aug. 2023

Hieronder treft u de tekst aan uit de mail die door Martine Bijman gestuurd is aan de agrarische leden van ANV Water, Land & Dijken en ANV Hollands Noorden in polder Mijzen over de voortgang opzetten gezamenlijk beheerplan:

‘Het is alweer een tijd geleden dat we jullie hebben gevraagd naar jullie mening over een gezamenlijk beheerplan voor de percelen in de Mijzen. Dit naar aanleiding van het vrijkomen van de grond van Mts Smit-Krul. Sommigen van jullie hebben (positief) gereageerd op dit bericht. Aangezien er ook gronden van Staatsbosbeheer vrij zullen komen vanaf 1 oktober zijn we hierover ook met hen in gesprek. Staatsbosbeheer staat in eerste instantie niet negatief tegenover het idee van het opstellen van een beheerplan maar wil wel eerst meer punten duidelijk hebben voordat zij kunnen bepalen of ze mee willen werken of niet. Om die reden zal er op 8 september een overleg plaats vinden tussen Staatsbosbeheer, Hollands Noorden en WLD.

De uitkomst van dit gesprek zal meer duidelijkheid geven over de aanpak van ons plan. Na afloop van dit gesprek laat ik jullie weten hoe we verder gaan.

Bodemsamenstelling de Mijzen

Tijdens de informatiebijeenkomst die de provincie organiseerde in Berkhout werd gevraagd of de provincie weet wat de bodemsamenstelling van de Mijzen is. Er ligt een bodemdalingsopgave op de polder maar er zijn twijfels over de aanwijzing hiervan. De provincie heeft inmiddels een offerte opgevraagd voor het opstellen van een bodemprofiel van de percelen in de Mijzen. Dit houdt in dat de provincie een extern bureau opdracht gaat geven de samenstelling van de bodem in de polder te bepalen. Of de bodemdalingsopgave in stand blijft is afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek.

Ik verwacht dat de monsters in september gestoken zullen worden. Uiteraard zal de provincie jullie hiervan zelf op de hoogte stellen als het zover is.’

Martine Bijman – 11 augustus 2023