Lid vrijwilligersraad

Soort werk: vertegenwoordigen van de vrijwilligers en meedenken/organiseren van activiteiten voor vrijwilligers

Periode: hele jaar

Frequentie en duur:  8x per jaar vergadering (2,5 uur), meestal ’s avonds.

Fysieke inspanning: licht

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de vrijwilligers, en bestaat uit maximaal 9 personen. Er wordt 8 keer per jaar vergaderd. Ze bespreekt de invulling van de start-, de vrijwilligers- en de slotavond. Ter bescherming van de weidevogels en de natuur in het algemeen ondersteunt ze de verschillende vrijwilligerswerkzaamheden. Ze overlegt over de cursussen voor de vrijwilligers, die door Landschap Noord-Holland worden gegeven.

Ze zorgt ook het communiceren van nieuwe ontwikkelingen en activiteiten voor de vrijwilligers in de Vrijwilligersnieuwsbrief. Verder komen de excursies die door de excursiewerkgroep worden georganiseerd, ter sprake en organiseert ze jaarlijks een uitje voor de Vrijwilligersraad.

Enige kennis van en ervaring met de WLD vrijwilligerstaken is wenselijk.

Meer weten of interesse in deze vrijwilligers taak? Neem contact op met het secretariaat van Water, Land & Dijken via secretariaat@waterlandendijken.nl