Project

GLB-pilot Puntensysteem Eco-regeling

Aanleiding

Een eco-regeling die goed is voor de boer en omgeving

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, bodem en natuur. Boeren spelen hierin een belangrijke rol. Zij ontvangen vanaf 2023 prestatiegerichte betalingen voor het realiseren van eco-activiteiten via de eco-regeling die onderdeel is van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Haal je voldoende punten én waarde met je eco-activiteiten? Dan kom je in aanmerking voor uitbetaling van de eco-premie.

Doel van het project

Om ervoor te zorgen dat de eco-regeling goed aansluit op de boerenpraktijk en voldoende stimuleert om met vergroening aan de slag te gaan, experimenteren drie agrarische collectieven – Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land en Dijken (WLD), Flevolands Agrarisch Collectief en Collectief Groningen West – samen met LTO Nederland en BoerenNatuur met een eigen eco-regeling onder de naam GLB-pilot Puntensysteem Eco-regeling.

Beoogde resultaten

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bereidt samen met RVO eveneens een eco-regeling voor. Daarbij ligt de focus vooral op het tijdig gereed hebben van een werkend systeem met het oog op de inwerkingtreding in 2023. De eerste jaren worden beschouwd als ‘leerjaren’ waarin de eco-regeling verder doorontwikkeld wordt.

Samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd en gefinancierd door:

Looptijd

2022

Meer informatie

Leer meer over deze pilot via de website ‘Puntensysteem ecoregeling’

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp neem contact op met Walter Menkveld, projectleider via w.menkveld@waterlandendijken.nl