Boerenzwaluwen tellen

Soort werk: op en rond het boerenerf het tellen van nesten van de boerenzwaluw en aanwezige jongen.

Periode: tussen half mei en eind juli

Frequentie en duur: 2 telrondes van ongeveer 2 uur.  De 1 telronde is tussen 20 mei en 10 juni en de 2e telronde tussen 5 en 25 juli.

Fysieke inspanning: licht,  materiaal zoals spiegels en stokken zijn beschikbaar

Onlosmakelijk verbonden met het boerenland: waar vee is, zijn boerenzwaluwen. Veel agrariërs wijzen ‘hun’ zwaluwen zo aan en zijn er ook trots op. Eigenlijk is de boerenzwaluw de beste werknemer die een boer zich kan wensen. Met een menu van zo’n 50.000 muggen, vliegen en andere insecten per week zijn het de ideale natuurlijke insectenbestrijders. Genoeg reden dus om ze te koesteren.

De boerenzwaluw is een mooi voorbeeld van biodiversiteit op en rond het boerenerf, maar ondanks dat op veel bedrijven boerenzwaluwen te vinden zijn, is het geen vanzelfsprekendheid. Door jaarlijks op boerenbedrijven nesten te lokaliseren en te tellen kunnen we bijhouden hoe het met de boerenzwaluw stand gaat.

Werkzaamheden

Twee keer per jaar, in een broedseizoen tellen we van de bezette boerenzwaluwnesten in of rond schuren en/of stallen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een spiegel aan een uitschuifbare steel om met behulp van een zaklantaarn te kijken of er eitjes of jongen in het nest liggen. Dat is helaas niet bij alle nesten mogelijk, vooral bij de nesten die in de nok zitten. In dat geval kunt u ca. 10 tot 15 minuten ergens verdekt gaan zitten om te kijken of er zwaluwen van en naar het nest vliegen. Een aanwijzing dat het nest bezet kan zijn, is ontlasting eronder, of nest dat is opgebouwd met verse klei. De aanwezigheid van veertjes in het nest duidt ook op bezetting.

De resultaten van de telling worden ingevoerd via de website van Boerenlandvogelmonitor, zoals u ook gewend bent met de weidevogels.

Meer weten of interesse in deze vrijwilligers taak?  Neem contact op met het secretariaat van Water, Land & Dijken via secretariaat@waterlandendijken.nl