• AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER

Project

Onderzoek effect drijfmest en ruige mest op weidevogelstand

Wat is het effect van bemesting van grasland voor weidevogels en hun jongen? Maakt het verschil als er ruige mest dan wel drijfmest is uitgereden? Water, Land & Dijken doet hiervoor  onderzoek op zes verschillende bedrijven. Bij drie agrariërs wordt drijfmest uitgereden en bij drie agrariërs ruige mest. We onderzoeken hoeveel wormen, insecten en weidevogels op de graslanden aanwezig zijn. Daarnaast kijken we hoe snel het gras groeit en of er verschil is in de kruidenrijkdom. Met de resultaten hopen we duidelijk te maken of het type mest dat wordt uitgereden verschil maakt in de kwaliteit van grasland voor weidevogels.