NNN-pilot wordt ondergebracht in gebiedsprocessen door provincie

Begin februari is door provincie Noord-Holland eenzijdig besloten de NNN pilot te beëindigen en te veranderen in gebiedsprocessen. Hier hebben de Noord-Hollandse collectieven grote moeite mee. Daarom hebben we de Provincie laten weten dat wij onze werkzaamheden in het kader van de NNN pilot tijdelijk stil leggen. Hoe we verder gaan is afhankelijk van wat de leden binnen NNN hierin van ons verwachten. Om die reden hebben al deze mensen vorige week een enquête van ons ontvangen. Uiterlijk 8 maart a.s. verwachten wij de resultaten hiervan en kunnen we bepalen of we verder gaan en zo ja in welke vorm.

De historie
De knelpunten

Zie ook het eerdere bericht van 9 februari jl.