Nomineer een boer voor de Gouden Grutto Pul

In november reikt Water, Land en Dijken de jaarlijkse Gouden Grutto Pul uit aan de boer die op een bijzonder goede manier heeft gezorgd voor de bescherming van de weidevogels op zijn of haar bedrijf, in samenwerking met de vrijwilligers.

Kent u een boer kent  beste weidevogelbeschermer van het jaar? Geef hem of haar dan op voor de Gouden Grutto Pul 2018.  Dat kan heel eenvoudig: geef voor 1 september de naam van de boer of de naam van zijn/haar bedrijf met eventueel een korte motivatie door aan het secretariaat van Water Land & Dijken, via   info@waterlandendijken.nl.  Het kan ook telefonisch (0299-437463) of per post: Slenkstraat 70 , 1441 MS Purmerend

Prijsuitreiking

Een jury zal uit de inzendingen 3 boeren nomineren en op de slotavond van het weidevogelseizoen in november de winnaar bekend maken. Die winnaar ontvangt een fraaie bokaal en   € 250,- om samen met de betrokken vrijwilligers te besteden aan bijvoorbeeld extra maatregelen voor weidevogelbescherming zoals een vossenraster, of voor een gezellig etentje  met elkaar.

Boeren die in voorgaande jaren zijn genomineerd, kunnen ook dit jaar weer meedoen. Vrijwilligers, collegaboeren of andere direct betrokkenen kunnen een boer/bedrijf nomineren.