• WATER/LAND

Natuur- en milieu educatie Water/Land

Ook dit jaar kunnen basisscholen weer deelnemen aan het educatieve natuur- en milieu educatie project. Dit project maakt leerlingen van groep 5 en 6 bekend met het landschap, de natuur en cultuurhistorie. Met een lesprogramma zowel in de klas als op de boerderij en in de natuur leren zij het gebied waar zij opgroeien beter kennen en begrijpen.

Dé landschapsbeleving voor kinderen

Een vijfdelig lesprogramma leert leerlingen meer over de thema’s ontstaansgeschiedenis, agrarische bedrijven in de directe leefomgeving, weidevogels en natuurbeheer.

De lessen vinden plaats op scholen en op locatie (boerderij of natuurgebied). Door deelname aan het project leren de leerlingen anders kijken naar het gebied waar zij opgroeien en maakt ze bewust van natuur & milieu. De lessen worden gegeven door een professionele begeleider, die bij sommige lessen wordt ondersteund door een vrijwilliger.

Bij de lessen op locatie is extra begeleiding door ouders gewenst. U ontvangt hierover meer informatie van degene die de lessen voor uw klas gaat verzorgen. Het project voldoet aan de criteria voor cultuureducatie. Eventueel beschikbare geoormerkte gelden kunnen hiervoor dus worden ingezet.

Kosten

De deelnameprijs bedraagt €240,00 per klas. Voor dit bedrag ontvangt u een lessenserie van vijf lessen, waarvan twee of drie op locatie (boerderij of natuurgebied). De reiskosten zijn voor eigen rekening. De daadwerkelijke kosten bedragen ca. € 800,-, de lage kosten voor de scholen is mogelijk dankzij subsidie van Nationaal Landschap Laag Holland.

Wilt u meer informatie over het lesprogramma? Neem dan contact op met Annemarie Koelemeijer van Water, Land & Dijken,

0299-437463 of a. koelemeijer@waterlandendijken.nl